Bantuan khas RM500 dibayar Rabu depan – Berita Harian


KUALA LUMPUR: Bantuan Khas Kewangan sebanyak RM500 kepada semua pegawai Perkhidmatan Awam yang berkhidmat tahun ini akan dibayar pada Rabu depan.

Ini diumumkan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, Datuk Seri Abu Bakar Abdullah menerusi satu pekeliling sebentar tadi.

“Bantuan Khas Kewangan sebanyak RM500 dibayar pada 1 September 2010,” katanya dalam pekeliling itu.

Bantuan Khas Kewangan itu diberikan kerajaan sebagai penghargaan terhadap sumbangan mereka dalam pembangunan negara.

Pegawai yang layak dibayar Bantuan Khas Kewangan adalah seperti berikut:
a. pegawai tetap, sementara, sangkut, sambilan, kontrak perkhidmatan dan
guru sandaran;
b. pegawai yang bercuti separuh gaji;
c. pemandu yang dilantik oleh pegawai Jawatan Utama ‘B’ dan ke atas serta Gred Khas ‘A’ yang layak pemandu tetapi tidak disediakan
pemandu oleh jabatannya; dan
d. pegawai kontrak perkhidmatan yang putus perkhidmatannya selama satu
hari sebelum disambung semula perkhidmatan kontraknya.

Pegawai yangtidaklayak pula ialah:
a. pegawai yang mengambil cuti tanpa gaji sepanjang tahun 2010;
b. pegawai yang berkhidmat di agensi yang diasingkan pengurusan saraannya sepanjang tahun 2010;
c. pegawai yang dipinjamkan ke badan antarabangsa atau syarikat swasta
sepanjang tahun 2010;
d. pegawai yang ditamatkan perkhidmatan demi kepentingan awam atau
demi kepentingan perkhidmatan awam dalam tahun 2010;
e. pegawai yang dikenakan hukuman tatatertib selain daripada hukuman
amaran;
f. pegawai lantikan kontrak untuk perkhidmatan dan
g. pegawai dalam Kumpulan Pengurusan Tertinggi dan setaraf termasuk
pegawai yang memangku Jawatan Utama/ Gred Khas.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s