Gerakan sokong SBPA dikaji – Sinar Harian


Gerakan sokong SBPA dikaji

NORJIMI AZMI LATIF
January 17, 2012
Tan Sri Koh Tsu Koon

KUALA LUMPUR – Gerakan mengesyorkan kepada kerajaan mengkaji semula, sistem kerja dan pelaksanaan gaji di bawah Sistem Saraan Baru Perkhidmatan Awam (SBPA) yang bukan sahaja meme­natkan penjawat awam, terutamanya guru, malah menerima aduan mengenai kenaikan gaji yang tidak adil.

Presidennya, Tan Sri Koh Tsu Koon berkata, guru turut mengeluh kerana dibebani dengan tugas tambahan.

“Sebenarnya, kita menyokong dasar kerajaan ini bagi memantapkan sektor awam, namun pada masa sama, ia juga perlu memastikan kakitangan mendapat manfaat, terutama guru-guru yang mengeluh kerana mereka bukan sahaja perlu mengajar murid-murid setiap tahun yang semakin bertambah, malah menghabiskan masa untuk menyediakan rekod tugasan harian.

“Untuk mengatasi masalah ini, Gerakan mencadangkan, kerajaan mengambil beberapa orang kerani dan pembantu tambahan,” katanya.

Menurutnya, Gerakan turut mem beri perhatian mengenai aduan mengenai beban guru-guru dalam melaksanakan pelbagai tugas yang diberikan sebagai mana dasar kerajaan seperti satu pelajar, satu sukan.

Tsu Koon berkata, Gerakan telah menyatakan pendapatnya supaya SBPA dikaji semula, bagi menjaga kepentingan seluruh penjawat awam.

Menurutnya, kakitangan kerajaan telah menyuarakan rasa tidak puas hati kerana berlaku ketidakadilan dari segi jurang pendapatan antara peringkat atasan dan bawahan.

“Kita tidak mahu pendapatan diperoleh pihak atasan terlalu tinggi berbanding bawahan. Terima kasih kepada Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak kerana membawa perkara ini ke Kabinet dan mengkaji masalah yang timbul daripada sistem yang baru dicadangkan serta mengambil langkah-langkah tertentu.

“Semua kakitangan awam perlu mendapat manfaat dan bukan lapisan atasan sahaja. Ini selaras dasar transformasi kerajaan yang memberi kebaikan kepada seluruh rakyat dalam pelbagai bidang,” katanya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s