GARIS PANDUAN CUTI BELAJAR BERGAJI PENUH PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN


GARIS PANDUAN CUTI BELAJAR BERGAJI PENUH PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

Salam,
Bahagian Tajaan Pendidikan adalah bertanggungjawab menguruskan cuti belajar jangka sederhana dan jangka panjang kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) dan Pegawai Kumpulan Pelaksana (PKP) bagi mengikuti pengajian peringkat Sijil, Diploma, Ijazah Pertama dan Ijazah Lanjutan di Institusi dalam dan luar Negara.
Selaras dengan hasrat Kerajaan untuk menambahbaik sistem penyampaian maklumat,  Bahagian Tajaan Pendidikan telah menghasilkan Garis Panduan Cuti Belajar Bergaji Penuh (CBBP) bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan. Adalah diharapkan garis panduan ini boleh dijadikan sebagai panduan dan rujukan pihak tuan untuk meningkatkan kecekapan dalam pengurusan cuti belajar.
Sebarang pertanyaan mengenai Garis Panduan ini sila hubungi pegawai berikut:
          (i)           Encik Azlan bin Ibrahim
                         No. Tel : 03-8321 7158
                         E-mel   : azlan.ibrahim@moe.gov.my
          (ii)          Puan Zalina binti Morad
                         No. Tel : 03-8321 7143
                         E-mel   : zalina.morad@moe.gov.my
Sekian, terima kasih.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s