KEPUTUSAN TEMU DUGA JAWATAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH (PPPS) GRED DG41 – SPP


KEPUTUSAN TEMU DUGA JAWATAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH (PPPS) GRED DG41

Keputusan temu duga jawatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (PPPS) Gred DG41 bagi opsyen Bahasa Arab, Sains Pertanian, Sejarah, Sains Komputer/Teknologi Maklumat, Ekonomi Rumah Tangga dan Lukisan Kejuruteraan boleh disemak di sini mulai 17 April 2012. Bagi calon yang berjaya dalam urusan tersebut akan menerima surat tawaran pelantikan daripada Suruhanjaya ini.

– Muat naik pada 17 April 2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s