Semakan Penempatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (PPPS)


Semakan Penempatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (PPPS)

Sukacita dimaklumkan bahawa maklumat PENEMPATAN SEMULA GURU SEKOLAH RENDAH BAGI LEPASAN KURSUS PERGURUAN LEPAS IJAZAH (KPLI) AMBILAN JANUARI 2011 DAN PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PISMP) – KES ULANGAN yang telah diperaku boleh disemak di laman web KPM  bermula 10 Mei 2012. Tuan/puan yang membuat semakan diminta untukmenghubungi Jabatan/Bahagian sebagaimana yang tertera di ruang MAKLUMAN untuk mendapatkan maklumat lanjut berkenaan penempatan tuan/puan.

Maklumat lanjut lawat di sini:- http://apps.moe.gov.my/gsst/Rendah_Mei/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s