KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN DAN KAJIAN KEBERKESANAN USAHA-USAHA PROMOSI KPM SECARA ‘ONLINE’


KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN DAN KAJIAN KEBERKESANAN USAHA-USAHA PROMOSI KPM SECARA ‘ONLINE’

Adalah dimaklumkan bahawa Kementerian Pelajaran Malaysia sedang menjalankan Kajian Kepuasan Pelanggan Dan Kajian Keberkesanan Usaha-Usaha Promosi secara online mulai 01 Jun 2012 ini. Kajian secara online ini adalah antara usaha KPM bagi mendapatkan maklum balas mengenai keberkesanan dan kualiti perkhidmatan KPM dengan lebih mudah dan efektif.

Penilaian soal selidik ini boleh dibuat melalui pautan dibawah :
Borang Kajian Kepuasan Pelanggan
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGhYNFJocHBaQ1JHRUNyckRsNExOU3c6MQ

Borang Kajian Keberkesanan Usaha-Usaha Promosi
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHYzTVBUaXZLay00TGNTSkVaVmpuNXc6MQ

Kementerian ini mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Tuan/Puan dalam menjayakan kajian ini.

Sekian.
Unit Komunikasi Korporat
Kementerian Pelajaran Malaysia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s