Pemakluman Kepada Pelatih Program Perguruan Di Institut Pendidikan Guru (IPG) – SPP


Pemakluman Kepada Pelatih Program Perguruan Di Institut Pendidikan Guru (IPG).

 

Kemaskini: 

Pemakluman Kepada Pelatih Program Perguruan Di Institut Pendidikan Guru (IPG) Yang Tamat Latihan Mei Dan Jun 2012.

Tempoh bagi mengesahkan maklumat yang dibekalkan oleh pihak IPG melalui portal Suruhanjaya ini telah dilanjutkan sehingga 15 Jun 2012. Semua pelatih terlibat hendaklah membuat pengesahan dalam tempoh yang ditetapkan kerana kegagalan berbuat demikian akan menyebabkan pihak Suruhanjaya TIDAK DAPAT MEMPROSES TEMU DUGA ANDA.

 

Bagi pelatih program perguruan di IPG yang tamat latihan pada Mei dan Jun 2012 dalam program yang disenaraikan seperti di bawah ini perlu mengesahkan maklumat yang dibekalkan oleh pihak IPG melalui portal Suruhanjaya ini. Program perguruan yang terlibat adalah seperti berikut:

(a) Kursus Perguruan Lepas Ijazah – j-QAF;
(b) Bachelor Education of Teaching English as Second Language (Bed TESL);
(c) Bachelor of Education (France);
(d) Kursus Perguruan Lepas Ijazah-Program Pelajar Cemerlang;
(e) Kursus Perguruan Lepas Ijazah-Kursus Dalam Cuti;
(f) Kursus Diploma Perguruan Malaysia-Kursus Dalam Cuti; dan
(g) Kursus Diploma Perguruan Malaysia-Kursus Dalam Cuti-Sekolah Agama Bantuan Kerajaan.

Semua pelatih terlibat diberikan tempoh mulai 4 hingga 10 Jun 2012 bagi membuat pengesahan tersebut. Seandainya tiada pengesahan yang dibuat dalam tempoh yang ditetapkan, urusan temu duga TIDAK DAPAT diproses oleh Suruhanjaya ini. Bagi tujuan pengesahan maklumat, sila klik di sini.

Sebarang pertanyaan atau masalah, sila hubungi No.tel: 03-8871 7366 , 03-8871 7368 , 03-8871 7392 , 03-8871 7393 , 03-8871 7394 , 03-8871 7395 .

Muat naik pada 6 Jun 2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s