Strategi pendidikan, latihan negara – Sinar Harian


Strategi pendidikan, latihan negara
SAIFUDDIN ABDULLAH
11 Jun 2012
Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) sedang mengadakan dialog dengan semua pihak bagi mengkaji semula sistem pendidikan.

Kajian ini berlangsung ketika kita menghadapi dua cabaran besar. Daripada satu segi adalah masalah sosial yang rumit hingga seakan-akan wujud “generasi terhilang”. Daripada segi yang lain adalah pencapaian negara maju berpendapatan tinggi yang dipacu “generasi terbilang”.

Terdapat persoalanpersoalan seperti, adakah berlaku proses pencerdikan atau pembodohan (dumbing down), “lebih peperiksaan, kurang pendidikan” atau “lebih belajar, kurang pengajaran”? Adakah kita bergerak dari keadaan “pekerjaan tanpa kelayakan” kepada “kelayakan tanpa pekerjaan”?

Adakah latihan pekerjaan bertujuan menutup masalah pengangguran?

Justeru, kajian ini tepat.

Tetapi, ia tidak seharusnya dihadkan tentang persekolahan dan pendidikan formal sahaja.

Apa yang diperlukan adalah strategi baru pendidikan dan latihan bersepadu negara.

Ia melibatkan semua bidang (pendidikan dan latihan), semua sistem (formal dan tak-formal), semua agensi (KPM dan lainlain), semua sektor (kerajaan, perniagaan dan masyarakat sivil) dan semua peringkat (dari prasekolah ke IPT/pusat latihan).

Sebenarnya, apa yang diperlukan ialah satu muhasabah besar mengenai ilmu dan kemahiran serta pendidikan dan latihan, yang bersepadu, berdaya saing dan futuristik untuk generasi muda kita.

Muhasabah besar ini perlu dimulakan dengan pandangan alam yang tepat. Dalam hal ini, Prof Syed Naquib al Attas menyatakan bahawa matlamat utama pendidikan bukanlah melahirkan pekerja baik, tetapi, melahirkan insan baik. Pekerja baik belum tentu insan baik.

Tetapi, insan baik termasuk pekerja baik.

Pelaku utama melahirkan insan baik ialah pensyarah dan guru. Di sini, buku Wan Mohd Nor Wan Daud, Rihlah Ilmiah, yang mengisahkan perjalanan pengajiannya dari neomodernisme ke Islamisasi ilmu kontemporari adalah rujukan yang penting.

Dari segi pekerja pula, bekas Presiden Universiti Harvard Bok Derek menyoal tentang kemerosotan kualiti graduan universiti Amerika Syarikat.

Beliau lalu mencadangkan supaya kurikulum universiti dijadikan lebih komprehensif.

Manakala bekas Setiausaha Buruh US Robert Reich dalam bukunya The Works of Nation menjelaskan perubahan yang berlaku dalam dunia pekerjaan, iaitu dari klasifikasi pekerjaan lama kepada klasifikasi pekerjaan baru yang menuntut ilmu dan kemahiran baru.

Daripada matlamat itu, terdapat 10 objektif pendidikan dan latihan, iaitu: beriman kepada Tuhan dan berbaikbaik sesama insan; penguasaan ilmu bersepadu dan kemahiran terkini; berkomunikasi dengan efektif; berfikiran kritikal dan kreatif; alasan moral dalam penghujahan; warganegara patriotik dan berpartisipasi; hidup dalam kepelbagaian bahasa, budaya, agama dan kepentingan; beridentiti dalam globalisasi; menikmati makna kehidupan; dan persediaan kerjaya.
Selanjutnya, antara yang diperlukan ialah:

– Kerangka governans pendidikan dan latihan yang melibatkan sektor kerajaan, perniagaan dan masyarakat sivil (khususnya ibu bapa, alumni dan pelajar/pelatih) untuk perancangan, pemantauan dan penilaian berterusan dari peringkat kebangsaan ke institusi pengajian tinggi (IPT), pusat latihan dan sekolah.

– Penghayatan falsafah pendidikan negara, pendidikan sepanjang hayat dan pembelajaran melalui pengalaman masa lalu bersama-sama dasar-dasar negara yang lain oleh semua pihak.

– Meningkatkan autonomi dan kepemimpinan IPT, pusat latihan dan sekolah.

– Menyelaraskan dan meningkatkan latihan dan kualiti pensyarah, jurulatih dan guru.

– Memperkasa bidang kemahiran.

– Keseimbangan baru dan kebebasan memilih aliran sains, sastera, reka cipta dan keusahawanan.

– Pemberatan baru kurikulum dan kokurikulum kepada nisbah 70:30.

– Meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran (P&P) melalui kreativiti, reka cipta dan teknologi dalam bilik darjah.

– Mengamalkan penghakupayaan pelajar/pelatih.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s