Semakan Tawaran Diploma Antarabangsa Pendidikan Jasmani Tahun 2012


Semakan Tawaran Diploma Antarabangsa Pendidikan Jasmani Tahun 2012

Sila layari url http://apps.moe.gov.my/abpg/dapj/ untuk semakan tawaran Kursus Diploma Antarabangsa Pendidikan Jasmani Tahun 2012

Terima kasih.

PROGRAM YURAN PENGAJIAN SECARA SEPARUH MASA KEPADA PENJAWAT AWAM


PROGRAM YURAN PENGAJIAN SECARA SEPARUH MASA KEPADA PENJAWAT AWAM

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,
Y.Bhg Datuk /Dato’ /Tuan/Puan,
Sukacita dimaklumkan bahawa Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) akan menawarkan Program Yuran Pengajian Secara Separuh Masa Kepada Penjawat Awam selaras dengan pengumuman yang telah dibuat oleh YAB Perdana Menteri pada pembentangan bajet 2012 yang lalu.
Program Yuran Pengajian ini hanya ditawarkan pada tahun 2012. Penawaran ini terbuka kepada semua Pegawai Perkhidmatan Pendidikan dan Anggota Kumpulan Pelaksana/Kumpulan Sokongan lantikan Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan (SPP) di KPM. Pegawai boleh mengikuti pengajian peringkat Ijazah Sarjana Muda, Sarjana dan Kedoktoran di 20 universiti awam dalam negara. Pegawai yang terpilih mengikuti program ini akan ditaja yuran pengajian sebagaimana yang dituntut oleh pihak universiti dan akan dibayar setelah pegawai mendaftar dan mengikuti pengajian di universiti berkenaan.
Program ini merupakan usaha Kerajaan menyokong pembelajaran berterusan di kalangan penjawat awam untuk menghasilkan modal insan yang dapat memberikan perkhidmatan terbaik setanding tuntutan dan cabaran semasa. Kerajaan tidak menjanjikan sebarang jaminan kenaikan pangkat atau lantikan ke jawatan yang lebih tinggi setelah pegawai menamatkan pengajian di bawah penajaan ini.

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN
(a) Warganegara Malaysia;
(b) Terbuka kepada semua Pegawai Perkhidmatan Pendidikan dan Anggota Kumpulan Pelaksana/Kumpulan Sokongan gred 40 dan ke bawah lantikan Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan (SPP) di KPM bagi semua peringkat pengajian.
Nota : Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma dan Anggota Kumpulan Pelaksana/Kumpulan Sokongan seperti Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), Pembantu Pengurusan Murid adalah layak memohon program ini bagi mengikuti pengajian peringkat Ijazah Sarjana Muda, Sarjana atau Kedoktoran;
(c) Pegawai telah menerima tawaran di peringkat Ijazah Sarjana Muda atau Ijazah Sarjana atau Ijazah Kedoktoran pada tahun 2012 secara separuh masa di IPTA. Bagi pegawai yang sedang mengikuti pengajian, hendaklah mempunyai minimum tiga (3) semester baki pengajian pada September 2012;
(d) Telah berkhidmat secara tetap tidak kurang daripada (3) tahun;
(e) Telah disahkan dalam skim perkhidmatan pada tarikh tutup permohonan;
(f) Berumur tidak melebihi 50 tahun pada 31 Disember 2012;
(g) Mencapai Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) purata minimum 85 peratus bagi tempoh 3 tahun berturut-turut (2009, 2010 dan 2011) genap satu tahun kalendar. Sekiranya pegawai pernah diluluskan cuti belajar dalam tempoh tersebut, sila kemukakan LNPT tahun sebelum/selepas tempoh cuti belajar;
(h) Bebas dari tindakan tatatertib, bersih daripada pertuduhan tatatertib dan bebas daripada kes mahkamah;
(i) Pegawai telah mendapat kebenaran bertulis daripada Ketua Jabatan/Ketua Perkhidmatan untuk mengikuti pengajian secara separuh masa;
(j) Mengikuti pengajian di peringkat yang lebih tinggi daripada kelayakan akademik sedia ada yang dimiliki pegawai;
(k) Mengikuti pengajian dalam bidang yang diiktiraf oleh Kerajaan. Semakan bidang-bidang yang diiktiraf boleh dibuat di portal e-SISRAF iaitu http://pengiktirafan.jpa.gov.my/;
(l) Tidak mendapat penajaan (pinjaman atau biasiswa) daripada agensi penaja yang lain bagi pengajian yang diikuti;
(m) Telah menyelesaikan atau sedang membuat pembayaran balik pinjaman pelajaran secara ansuran (sekiranya berkaitan) bagi pinjaman yang ditaja oleh agensi Kerajaan; dan
(n) Tidak tersenarai dalam senarai hitam biasiswa/pinjaman pelajaran Kerajaan.
TAWARAN
Iklan tawaran akan dibuka mulai Julai 2012 sehingga Ogos 2012. Pegawai yang berminat boleh membuat permohonan melalui laman sesawang Kementerian Pelajaran http://www.moe.gov.my.

SENARAI UNIVERSITI AWAM TEMPATAN DI MALAYSIA
BAGI PROGRAM YURAN PENGAJIAN SECARA SEPARUH MASA
KEPADA PENJAWAT AWAM

1. Universiti Malaya
2. Unversiti Sains Malaysia (USM)
3. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
4. Universiti Putra Malysia (UPM)
5. Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
6. Universiti Teknologi Mara (UiTM)
7. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
8. Universiti Malaysia Sabah (UMS)
9. Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
10. Universiti Utara Malaysia (UUM)
11. Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
12. Universiti Tun Husein Onn Malaysia (UTHM)
13. Universiti Malaysia Melaka (UTeM)
14. Universiti Malaysia Perlis (UNiMAP)
15. Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
16. Universiti Malaysia Pahang (UMP)
17. Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
18. Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)
19. Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
20 Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)

Sekian,terima kasih.

Sumber: http://www.moe.gov.my/?id=13&aid=2751

SENAMROBIK SERENTAK 1MURID 1SUKAN 1MALAYSIA 2012


SENAMROBIK SERENTAK 1MURID 1SUKAN 1MALAYSIA
2012

1. Tarikh dan masa

1.1 Tarikh : 10 Julai 2012 (Selasa)
1.2 Masa bermula senamrobik : 8.00 pagi

2. Tempoh Masa Senamrobik
2.1 Masa senamrobik adalah selama 35 minit.
2.2 Peserta seboleh-bolehnya hendaklah melakukan senamrobik mengikut rentak seperti yang disediakan dalam cakera padat.
2.3 Peserta disarankan untuk melakukan senamrobik sepenuhnya mengikut kemampuan masing-masing.
2.4 Peserta yang kurang berkemampuan adalah disarankan untuk melakukannya mengikut kemampuan masing-masing.

3. Penyertaan
3.1 Semua warga Sekolah / IPG / Matrikulasi yang diertikan sebagai berikut:
3.1.1 murid / pelajar (termasuk murid / pelajar berkeperluan khas dan sekolah swasta);
3.1.2 guru, anggota khidmat sokongan;
3.1.3 ikon sukan; dan
3.1.4 VVIP / VIP yang dijemput oleh sekolah, IPG dan Matrikulasi.
3.2 Ibu bapa murid/pelajar digalakkan untuk menyertai senamrobik tersebut.

4. Pelaksanaan
4.1 Senamrobik Serentak 1Murid 1Sukan 1Malaysia hendaklah bermula tepat pada jam 8.00 pagi. Atur cara yang dicadangkan di bawah adalah sebagai panduan sahaja. Sekolah boleh menyesuaikan pengisian majlis mengikut perancangan sekolah. Atur cara yang dicadangkan adalah seperti berikut:
4.2 Cadangan Atur Cara

6.30-7.00 pagi : Semua Peserta Melapor Diri
7.15 pagi : Ketibaan Dif-Dif Jemputan
: Ketibaan Tetamu Kehormat
7.30 Pagi : Perhimpunan rasmi sekolah
: Bacaan Doa
: Bacaan Perutusan YAB Timbalan Perdana Menteri
: Gimik Pelancaran (jika Ada)
8.00 pagi : Senamrobik Serentak 1Murid 1Sukan 1Malaysia bermula
10.00 pagi : P & P bermula atau sebaik sahaja tamatnya sesi Senamrobik Serentak 1Murid 1Sukan 1Malaysia

5. Tempat Senamrobik (keselamatan hendaklah diutamakan)
5.1 Padang sekolah / IPGM / Matrikulasi;
5.2 Kawasan lapang; atau
5.3 Tempat senamrobik yang sesuai dan selamat.

6. Pendaftaran
6.1 Pra Pendaftaran

6.1.1 Semua sekolah / IPGM / Matrikulasi mesti membuat pra pendaftaran dengan menjangka jumlah kehadiran murid/pelajar ke sekolah / IPGM / Matrikulasi pada 10 Julai 2012 (Selasa).

6.1.2 Sekolah hendaklah mendaftarkan jumlah pra pendaftaran murid / pelajar dengan menggunakan borang seperti (lampiran A) dan hantar melalui emel seperti senarai e-mel (lampiran B) mulai 15 Jun 2012 sehingga 29 Jun 2012.

7. Nombor dan Pakaian Peserta
7.1 Murid / pelajar tidak perlu menggunakan nombor peserta.

7.2 Murid/pelajar hendaklah memakai pakaian sukan sekolah masing-masing atau pakaian sukan yang sesuai untuk aktiviti senamrobik.

8. Pengesahan Jumlah dan Penyerahan Penyertaan
8.1 Pengarah IPGM / Matrikulasi / Pengetua / Guru Besar / Guru Kanan hendaklah mengesahkan jumlah sebenar penyertaan murid / pelajar dengan menurunkan cop rasmi dan tandatangan pada borang perakuan penyertaan murid / pelajar (Lampiran C) pada hari senamrobik (10 Julai 2012).

8.2 Catatkan jumlah sebenar murid / pelajar yang mengambil bahagian pada borang perakuan penyertaan (Lampiran C) dan sertakan salinan kehadiran murid / pelajar yang telah disahkan oleh Pengarah IPGM / Matrikulasi / Pengetua / Guru Besar / Guru Kanan.

8.3 Sekolah / IPGM / Matrikulasi hendaklah menghantar borang perakuan penyertaan (Lampiran C) yang telah disahkan dengan cara mengimbas (scan) semua borang kehadiran murid/pelajar dan di e-mel kepada Bahagian Sukan, KPM mulai 10 Julai 2012 iaitu selepas senamrobik dan hendaklah sampai ke Bahagian Sukan sebelum 17 Julai 2012. Senarai e-mel adalah seperti Lampiran B.
8.4 Sebarang pertanyaan dipohon menghubungi Pn. Yasmin Othman, seperti talian berikut :

Pejabat : 03 8884 1357
Talian bimbit : 012 474 9464
E-mel : yasmin.othman@moe.gov.my

9. Penyerahan Gambar
9.1 Sekolah / IPGM / Matrikulasi hendaklah mengambil gambar pegun (still photos) sebagai bukti pelaksanaan acara.
9.2 Gambar pegun hendaklah diatur mengikut kronologi acara:
• pendaftaran;
• permulaan senamrobik
• ketika senamrobik berlangsung;
• aktiviti-aktiviti lain yang difikirkan sesuai.
9.3 Sekolah / IPGM / Matrikulasi hendaklah e-mel gambar pegun (maksima 5 keping sahaja) kepada Bahagian Sukan pada atau sebelum 17 Julai 2012 mengikut negeri masing-masing. Senarai e-mel adalah seperti (Lampiran B).

10. Sijil Penyertaan dan Penghargaan (2markah )
10.1 Semua murid/pelajar akan diberi sijil penyertaan Senamrobik Serentak 1Murid 1Sukan 1Malaysia .
10.2 Sekolah / IPGM / Matrikulasi boleh muat turun sijil melalui portal Bahagian Sukan, KPM http://www.moe.gov.my/bsukan mulai 10 Julai 2012.
10.2 Setiap murid/pelajar yang menyertai aktiviti Senamrobik Serentak 1Murid 1Sukan 1Malaysia layak diberi 2 markah (penyertaan).

Muat turun : PANDUAN PELAKSANAAN SENAMROBIK 1M 1S update 8 Jun 2012 Terkini

Kehidupan aneh empat beranak, takut bertemu orang ramai – Sinar Harian


Kehidupan aneh empat beranak, takut bertemu orang ramai
WARTAWAN SINAR HARIAN
18 Jun 2012
SIK – Empat beranak dari Kampung Relong, Jeneri di sini dilihat melalui kehidupan yang aneh termasuk takut berhadapan dengan orang ramai.

Mereka terdiri daripada Sanah Mat, 46, dua anak perempuannya Mek Ah Ahmad, 15, Siti Musliha Ahmad, 14, dan anak lelaki Mohd Firdaus Ahmad, 10.

Mereka dikatakan takut berhadapan orang ramai terutama yang tidak dikenali dan boleh bertindak melarikan diri ke dalam hutan berdekatan rumah mereka.

Mohd Firdaus pula dikatakan gemar memanjat dan tinggal di atas pokok walaupun ketika waktu malam, lapor Bernama.

Kesemua kanak-kanak itu tidak pernah bersekolah. Menyulitkan lagi keadaan, suami Sanah, Ahmad Ali, 54, yang tidak mempunyai sebarang kerja tetap kini tidak boleh bercakap dipercayai akibat mengidap demam panas.

Keluarga ini hidup dengan bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) sebanyak RM300 sebulan.

Tinjauan Bernama mendapati mereka masih menggunakan dapur kayu untuk memasak serta mengunakan air telaga yang digali oleh Jabatan Kesihatan.

Rumah mereka merupakan hasil bantuan di bawah Program Pembangunan Rakyat Termiskin.

Namun masalah mereka mendapat perhatian Pergerakan Pemuda Umno bahagian Sik.

Ketuanya Mahadzir Abd Hamid berkata pihaknya akan turut mengadakan program gotong-royong memperbaiki rumah keluarga itu dengan bantuan 20 anggota Kelab Kembali Bersinar selain kerjasama Pejabat Kesihatan Daerah Sik.

Beliau memohon anggota masyarakat dan jabatan kerajaan yang berkaitan membantu keluarga berkenaan.

Orang ramai yang berhasrat menyalurkan bantuan boleh berhubung dengan Mahadzir di talian 013-52833582.

Guru pengemudi wawasan – Metro


Guru pengemudi wawasan
Oleh Norasikin Daineh dan Erdie Abd Wahid
hmkk@hmetro.com.my

KOTA KINABALU: Guru adalah golongan yang memainkan peranan penting dalam mengemudikan ‘kereta api’ bagi memastikan perjalanan kerajaan ke arah Wawasan 2020 tercapai dengan cemerlang.

Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak berkata, kereta api akan membawa penumpangnya iaitu rakyat sehingga tiba ke destinasi terakhir.
“Dalam perjalanan kita untuk mentranformasikan negara, kerajaan memberi sokongan dan berjanji untuk menunaikan tanggungjawab menghantar ‘penumpang’ ke destinasi.

“Apabila berada dalam kereta api, kita mahu penumpang yang baik iaitu berlandaskan undang-undang, menyokong dan bekerjasama bagi memastikan perjalanan tidak terganggu,” katanya pada Majlis Penyampaian Hadiah Pertandingan Melukis Kad Hari Guru Peringkat negeri 2012, di sini, semalam.
Turut hadir, Ketua Menteri, Datuk Seri Musa Aman, Timbalannya, Datuk Dr Yee Moh Chai dan Pengerusi Persatuan Guru-Guru Cina Sabah, Datuk Eng Thiam Leong.
Najib berkata, menerusi program pertandingan itu, ia sesuai dijadikan amalan atau tradisi kerana mampu mencapai dua objektif bagi memperlihatkan sumbangan guru dalam masyarakat.

“Objektif pertama, guru adalah orang di sebalik tabir dan wira yang tidak kelihatan, tetapi terdapat sumbangannya kepada masyarakat.
“Jadi, pelajar yang merangka kad ucapan dan memuatkan kata-kata ucapan terbabit adalah sebagai penghargaan serta perangsang kepada guru dalam mendidik pelajar,” katanya.

Menurutnya, dalam objektif kedua pula, ia dapat membentuk keperibadian yang baik kepada pelajar itu sendiri.
“Program ini dapat membentuk keperibadian seseorang kerana kita memerlukan generasi yang berpelajaran, berilmu pengetahuan, berperwatakan baik dan menyenangkan, mempunyai nilai murni serta bersikap positif.
“Kami tidak mahu pelajar yang mempunyai akademik semata-mata, tetapi juga memerlukan insan berpelajaran dan berpengetahuan dalam menuju kecemerlangan,” katanya sambil menambah program seumpama itu mampu mengajar masyarakat, khususnya pelajar sekolah berterima kasih kepada guru.

2,000 bakal terima buku rujukan percuma – Metro


2,000 bakal terima buku rujukan percuma
SHAH ALAM: Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan menyasarkan lebih 2,000 murid sekolah rendah dan menengah dari keluarga kurang berkemampuan dijangka bakal menerima bantuan buku rujukan percuma melalui Program Mesra Rakyat 1Malaysia, tahun ini.

Timbalan Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan, Datuk Maglin D’Cruz berkata, bantuan diberikan kepada pelajar yang memohon untuk mendapatkan bantuan buku selepas mengisi borang khas melalui kementeriannya.
Katanya, program bantuan itu sudah bermula sejak tahun lalu dan bantuan buku rujukan percuma tahun ini diberikan bermula Mac lalu. “Kementerian berikan bantuan buku kepada semua yang memohon tanpa mengira kaum dan mereka hanya perlu mengisi borang khas yang dikeluarkan kementeriannya.

“Bantuan yang diberikan ini penting kerana kementerian mahu generasi muda negara terdiri dari orang yang berpendidikan,” katanya sewaktu ditemui, semalam.

 

Syor rekod disiplin syarat ke SBP – Berita Harian


Syor rekod disiplin syarat ke SBP
Oleh Syuhada Choo Abdullah
choo@bharian.com.my
2012/06/18
Muhammad Khailani Abd Jalil (kiri) dan Alimuddin Mohd Dom
Kementerian dicadang perkenal mekanisme pantau tingkah laku pelajar

KUALA LUMPUR: Rekod disiplin dan sahsiah pelajar wajar dijadikan kriteria dalam mempertimbangkan permohonan biasiswa atau kemasukan ke sekolah berasrama penuh (SBP) dan universiti.
Bagi tujuan itu, Kementerian Pelajaran dicadang memperkenalkan mekanisme untuk memantau dan merekod secara berterusan melalui penilaian di sekolah untuk mengenal pasti perkembangan sahsiah dan disiplin setiap pelajar bermula dari Tahun Satu.
Sudah sampai masanya aspek sahsiah dan disiplin tidak lagi hanya diajar sebagai mata pelajaran, tetapi diberi penekanan lebih berat melalui penilaian terhadap amalan sebenar supaya ia dapat dihayati dengan berkesan oleh pelajar di sekolah dan ibu bapa. – Muhamad Khailani Abdul Jalil, Yang Dipertua MPSM Cadangan itu adalah sebahagian daripada kandungan memorandum dikemukakan Majlis Pengetua Sekolah Malaysia (MPSM) kepada kerajaan sebagai input kepada transformasi sistem pendidikan negara yang sedang dirangka.

Yang Dipertua MPSM, Muhamad Khailani Abdul Jalil, berkata kriteria itu dapat mendidik dan memupuk pelajar supaya sentiasa peka kepada kepentingan sahsiah, sekali gus membantu mengatasi masalah disiplin di sekolah.

“Antara komponen penilaian boleh diambil kira dalam pemantauan terhadap sahsiah dan disiplin pelajar ialah sikap, tingkah laku dan kehadiran ke sekolah. Malah, boleh diperkenalkan sistem merit dan demerit untuk menilai disiplin pelajar.

“Sudah sampai masanya aspek sahsiah dan disiplin tidak lagi hanya diajar sebagai mata pelajaran, tetapi diberi penekanan lebih berat melalui penilaian terhadap amalan sebenar supaya ia dapat dihayati dengan berkesan oleh pelajar di sekolah dan ibu bapa.
“Ukuran kecemerlangan seseorang pelajar tidak harus terbatas kepada pencapaian akademik semata-mata, tetapi perlu holistik meliputi kokurikulum, kepemimpinan dan kemasyarakatan, sahsiah serta disiplin yang dilihat penting untuk pembinaan karakter generasi muda negara.

“Semua pembaharuan ini mesti berasaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk masa depan. Falsafah sedia ada sudah bagus dan tidak perlu digugurkan, cuma pelaksanaannya boleh ditambah baik dari semasa ke semasa,” katanya kepada Berita Harian, semalam.

Dalam pada itu, Muhamad Khailani, berkata dalam memorandumnya, MPSM turut meminta kerajaan terus mengekalkan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan negara.

“Ini berikutan melalui Dialog Nasional Pendidikan Negara (DNPN) 2012 yang sedang berlangsung, dilihat ada kecenderungan sesetengah peserta yang mahu supaya diwujudkan semula sekolah aliran Inggeris sebagai pilihan dalam sistem pendidikan negara.

“Kita tak setuju. MPSM akan bergabung usaha dengan pejuang bahasa untuk memastikan bahasa Melayu kekal sebagai bahasa pengantar tunggal dalam sistem pen-didikan negara seperti termaktub dalam Dasar Bahasa Kebangsaan dan Penyata Razak,” katanya.

Sementara itu, Pengerusi Yayasan Guru Malaysia Berhad, Tan Sri Alimuddin Mohd Dom, berkata hasil perbincangan siri DNPN 2012 yang kini memasuki fasa pertengahan akan diserahkan kepada Pengerusi Panel Penilai Bebas Kajian Semula Sistem Pendidikan Negara, Profesor Tan Sri Dr Dzulkifli Abdul Razak, Ogos depan.

Panel itu sudah menjelajahi lima tempat setakat ini, iaitu Putrajaya, Labuan, Miri, Shah Alam dan Pulau Pinang, manakala yang terakhir di Johor Bharu akan diadakan bulan depan.

Profesionalisme perguruan fokus utama – Muhyiddin – Bernama


Profesionalisme perguruan fokus utama – Muhyiddin

KUALA LUMPUR 18 Jun – Bidang profesionalisme perguruan dan aspirasi rakyat terhadap sistem pendidikan serta kemenjadian murid menjadi fokus utama yang perlu diberi perhatian dalam usaha mentransformasi pendidikan negara, kata Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin.

Muhyiddin, yang juga Menteri Pelajaran berkata, ia merupakan dapatan awal daripada lapan siri Dialog Nasional Pendidikan yang melibatkan 8,415 orang daripada pelbagai lapisan masyarakat dan latar belakang pendidikan termasuk wakil daripada bidang keagamaan yang telah dilaksanakan sehingga kini.

Beliau berkata, masih terdapat lima siri dialog akan berlangsung sehingga pertengahan bulan ini yang bertujuan mendapatkan maklumat dan pandangan masyarakat bagi menyediakan hala tuju pendidikan yang lebih baik pada masa hadapan.

“Oleh itu, saya menyeru kepada semua pihak agar dapat memanfaatkan peluang yang masih ada ini untuk bersama-sama memberi input dan pandangan demi masa depan sistem pendidikan negara,” katanya ketika menjawab pertanyaan Teng Boon Soon (BN-Tebrau) pada persidangan Dewan Rakyat hari ini.

Boon Soon meminta Menteri Pelajaran menyatakan hala tuju atau arah baru Kementerian Pelajaran dalam usaha mentransformasi Dasar Pelajaran Negara. – BERNAMA

PENGGANTUNGAN PELAKSANAAN PEKELILING SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN BILANGAN 1 TAHUN 2010 – SPP


PENGGANTUNGAN PELAKSANAAN PEKELILING SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN BILANGAN 1 TAHUN 2010

Suruhanjaya dalam mesyuaratnya pada 28 Mei 2012 telah bersetuju untuk menggantung pelaksanaan Pekeliling Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran Bilangan 1 Tahun 2010 yang bertajuk “Tarikh Pelantikan Tetap Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma Yang Lulus Ijazah Sarjana Muda Melalui Program Pengajian Jarak Jauh” . Penggantungan pelaksanaan pekeliling ini adalah disebabkan masalah ketiadaan kekosongan jawatan bagi pelantikan ke jawatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Gred DG41. Penggantungan ini berkuat kuasa serta merta sehingga isu kekosongan jawatan berkenaan dapat ditangani.

Muat naik pada 15 Jun 2012

Nurul Fatihah jalani MRI – Sinar Harian


Nurul Fatihah jalani MRI
WARTAWAN SINAR HARIAN
18 Jun 2012

3 beradik menghidap penyakit kronik dan memerlukan rawatan serta
penjagaan rapi perlu bantuan
SHAH ALAM – Pesakit kanser tulang, Nurul Fatihah Zanery Adam, 8, perlu menjalani pemeriksaan imbasan magnetik resonan (MRI) di Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia (PPUKM), hari ini.

Kanak-kanak itu dimasukkan ke dalam wad jam 11 pagi semalam ditemani ibunya, Adiana Othman, 34. Adiana berkata, anak bongsunya perlu dibedah dengan segera bagi membuang ketumbuhan di tulang lehernya yang semakin membengkak.

“Kos keseluruhan pembedahan kira-kira RM1,700 atau mungkin lebih besar. Namun, anggaran tersebut masih dalam perbincangan dan tidak pasti kos sebenar,” katanya ketika dihubungi, semalam.

Adiana berkata, kos untuk MRI sahaja mencecah RM700 namun kos keseluruhan pembedahan masih tidak diketahui.

“Saya juga dimaklumkan bahawa doktor pakar yang akan merawat Fatihah belum tiba bagi menetapkan jumlah yang perlu kami bayar kepada PPUKM,” katanya.

Adiana menjelaskan PPUKM tidak menerima surat sekolah untuk membiayai kos pembedahan.

Katanya, keadaan Nurul Fatihah dilaporkan stabil walaupun mengalami sakit di bahagian belakang badan.

“Tetapi Nurul Fatihah tetap aktif bergerak ketika dalam wad,” katanya. Bagaimanapun, Adiana turut melahirkan rasa risau dengan keadaan dua lagi anaknya yang terpaksa ditinggalkan di rumah apabila dia menemani Nurul Fatihah di hospital.

“Tetapi saya bernasib baik ibu mentua tinggal berdekatan dengan rumah kami dapat menjaga dua beradik itu kerana suaminya, Zanery Adam, 34, tidak dapat menjaga anakanak atas urusan pekerjaan,” katanya.

Selasa lalu, Sinar Harian melaporkan penderitaan tiga beradik yang menghidap penyakit kronik yang memerlukan rawatan segera sehingga semalam, menerima sumbangan orang ramai sebanyak RM11,488.

Kesukaran tiga beradik iberkenaan turut mendapat simpati Ketua Pemuda Umno Selayang, Datuk Sohaimi Shahdan yang hadir menghulurkan bantuan dan sokongan moral.

Justeru itu, rakyat yang prihatin dan berhasrat untuk memberi sumbangan meringankan beban keluarga ini boleh menghubungi 013-2934873 atau menerusi akaun Maybank 162508103642 milik Adiana