PENGEMASKINIAN DATA e_PROFIL DALAM MODUL INDIVIDU (eSPLG) PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KPM.


PENGEMASKINIAN DATA e_PROFIL DALAM MODUL INDIVIDU (eSPLG) PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KPM.
Tuan/puan yang dihormati sekalian,

Sukacita dimaklumkan bahawa Mesyuarat Jawatankuasa Induk Pembangunan Staf (JIPS) KPM Bil. 2/2012 yang dipengerusikan oleh YBhg. Tan Sri Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia pada 4 Julai 2012 telah memutuskan bahawa BPG dipertanggungjawabkan membangun dan menguruskan Profil Induk kepakaran Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP).

Sehubungan dengan itu semua PPP samada yang bertugas di Jabatan, PPD atau sekolah dipohon (wajib) untuk mengemaskini maklumat e-Profil dalam Modul Individu secara atas talian melalui Sistem Pengurusan Latihan Guru (eSPLG).

Bersama ini dilampirkan:

i)Surat arahan pengemaskinian e-Profil kepada semua PPP KPM.

ii) Jadual pengemaskinian maklumat e-Profil.

ii)Manual tatacara pengemaskinian maklumat e-Profil (Modul Individu)

Sila klik di sini�untuk pengemaskinian e-Profil.

Segala kerjasama tuan/puan dalam perkara ini diucapkan ribuan terima kasih.

Sekian

LAMPIRAN
 Arahan (Surat)
 Jadual Kemaskini (Takwim)
 Tatacara Kemaskini (– Sila Pilih –)
 Tatacara Kemaskini 2 (Prosedur)

4 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s