LANTIKAN GURU SANDARAN TERLATIH DAN GURU SANDARAN TIDAK TERLATIH


LANTIKAN GURU SANDARAN TERLATIH DAN GURU SANDARAN TIDAK TERLATIH

Dimaklumkan bahawa mulai tahun 2012, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) tidak membuat pelantikan baru Guru Sandaran Terlatih (GST) dan Guru Sandaran Tidak Terlatih (GSTT) untuk berkhidmat di KPM. Prosedur pelantikan guru adlaah melalui kaedah pelantikan secara tetap selepas calon lulus urusan temuduga jawatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Gred DG41 oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP) dan pelantikan adalah berdasarkan keperluan pengiisian serta kekosongan jawatan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s