Program Yuran Pengajian Secara Separuh Masa Kepada Penjawat Awam – JPA


Program Yuran Pengajian Secara Separuh Masa Kepada Penjawat Awam

E-mailCetakPDF

20 NOVEMBER 2012

Pemakluman Mengenai Program Yuran Pengajian Secara Separuh Masa Kepada Penjawat Awam Tahun 2012

Muat Turun: Program Yuran Pengajian Secara Separuh Masa

KETERANGAN LANJUT

Kerajaan menawarkan penajaan yuran pengajian secara one-off kepada penjawat awam yang layak bagi pengajian di peringkat Ijazah Sarjana Muda, Sarjana dan Doktor Falsafah secara separuh masa di institusi pengajian tinggi awam (IPTA) pada tahun 2012. Senarai skim perkhidmatan dan Kementerian/Jabatan yang bertanggungjawab dalam pengurusan Program Yuran Pengajian Secara Separuh Masa Kepada Penjawat Awam Tahun 2012 adalah seperti berikut:

 

KEMENTERIAN

Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM)
Bahagian Tajaan Pendidikan
(u.p.: En. Shahriman b. Ab. Kadir)
Emel: shahriman.akadir@moe.gov.my

SKIM PERKHIDMATAN
1) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan; dan
2) Anggota Kumpulan Sokongan Lantikan Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran sahaja.

Sebarang pertanyaan berkaitan Program Yuran Pengajian Secara Separuh Masa Kepada Penjawat Awam Tahun 2012, hendaklah dirujuk kepada:
Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam
Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia
Bahagian Pembangunan Modal Insan
Aras 6, Blok C1, Kompleks C
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62510 PUTRAJAYA.
Telefon : 03-88853443/3367/3677/3362
Faks : 03-88810743
E-mel : dasarlatihan@jpa.gov.my
Jabatan Perkhidmatan Awam
Malaysia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s