PEMBAYARAN BALIK PINJAMAN PELAJARAN MELALUI AKAUN 2 KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA


PEMBAYARAN BALIK PINJAMAN PELAJARAN MELALUI AKAUN 2 KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA

Sukacita dimaklumkan bahawa Kementerian Pelajaran Malaysia telah diluluskan oleh Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) sebagai Institusi Pemberi Pinjaman (IPP) di bawah pengeluaran pendidikan KWSP. Kelulusan ini membolehkan peminjam (Pegawai Perkhidmatan Pendidikan) yang merupakan ahli KWSP mengeluarkan simpanan dari Akaun 2 KWSP untuk membayar balik pinjaman pelajaran yang telah diterima.
2.            Bersama-sama ini disertakan Surat Hebahan, Prosedur Permohonan, Risalah Pengeluaran Pendidikan, Senarai Semakan Dokumen dan Borang KWSP 9H (AHL) sebagai panduan dalam permohonan pembayaran balik pinjaman pelajaran melalui kaedah ini. Sebarang pertanyaan mengenai perkara ini boleh diajukan kepada Bahagian Tajaan Pendidikan di talian 03-83217124 atau emel penguatkuasaan@moe.gov.my

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s