Ramai ibu bapa pilih sekolah berprestasi tinggi – Bernama


Ramai ibu bapa pilih sekolah berprestasi tinggi

27 Februari 2013

SUBANG JAYA – Ramai ibu bapa percaya bahawa guru banyak bertanggungjawab terhadap prestasi anak mereka di sekolah. Bagaimanapun, ibu bapa juga gagal menerima hakikat bahawa apa yang boleh dilakukan oleh para guru adalah terhad. Oleh itu, adalah penting bagi ibu bapa untuk berusaha bersama-sama dengan anak mereka bagi menambahbaik prestasi akademik mereka.

Sekolah

Terdapat 10,066 buah sekolah di Malaysia – 7,733 sekolah rendah dan 2,333 sekolah menengah, menurut Kementerian Pelajaran. Sebuah daripada sekolah menengah itu adalah Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) USJ12, sebuah sekolah menengah untuk menampung pelajar dari kawasan penempatan USJ3, USJ11, dan USJ12.

Sekolah ini menerima status kelompok pada 2011. ‘Kelompok sekolah-sekolah cemerlang’ adalah sistem merit yang dilaksanakan dalam sektor pendidikan negara ini. Status ini diberi bagi sekolah dengan pelajar yang menunjukkan prestasi tinggi, dan ia menawarkan autonomi yang lebih lagi dalam pentadbiran sekolah.

Kelas besar

Pengetua SMK USJ12, Zaharah Ishak berkata pada tahun ini, seramai 503 pelajar memasuki Tingkatan Satu dalam sekolah kelompok ini, dengan tambahan 11 kelas untuk menampung lebih ramai pelajar.

“Kami mempunyai kelas-kelas yang besar sekarang ini dan setiap kelas boleh menampung 45 pelajar. Keseluruhannya, kami mempunyai 2,203 pelajar. Sekolah ini mempunyai 11 kelas masing-masing bagi Tingkatan Satu, Dua, dan Tiga dan 12 kelas masing-masing bagi Tingkatan Empat dan Lima,” jelas Zaharah.

Sekolah kelompok ini mempunyai 111 guru untuk mendidik pelajar yang terdiri daripada semua kaum dan lapisan masyarakat.  Mengenai SMK USJ12 ini ia adalah sebuah sekolah popular dalam kalangan ramai ibu bapa, khas bagi mereka dengan anak yang akan menggorak langkah ke persekolahan menengah selepas peperiksaan UPSR.

Para pelajar sekolah ini juga berdisiplin tinggi, yang menjadi elemen penting bagi sekolah kelompok. Menurut Jabatan Pelajaran Selangor, terdapat lebih 10 sekolah kelompok (sekolah rendah dan menengah) di daerah Petaling Perdana.

Pendidikan

Tetapi mengapa pula ibu bapa memilih sekolah kelompok ini bagi anak mereka? Seorang pegawai Kementerian Pelajaran menjelaskan bahawa sekolah-sekolah Berprestasi Tinggi dalam kategori sekolah-sekolah kelompok adalah berorientasi keputusan.

Sekolah-sekolah ini mempunyai sumber yang mencukupi serta menguruskan kewangan mereka dengan baik. Kini, terdapat 153 sekolah kelompok di seluruh negara termasuk 46 sekolah
rendah dan 107 sekolah menengah terdiri daripada sekolah-sekolah berasrama dan sekolah-sekolah kebangsaan bandar dan luar bandar.

Pada keseluruhannya, 213 sekolah di seluruh negara dikenali kerana kecemerlangan akademik dan ko-kurikulum, dan 60 daripadanya dalam kategori Amat Cemerlang. Kesemua sekolah ini mencapai standard ‘Band 1’ terutama berhubung program akademik dan aktiviti ko-kurikulum.

Motivasi

“Saya memberi motivasi kepada pelajar dan memastikan mereka menunjukkan pencapaian baik dalam peperiksaan. Saya akan memastikan para pelajar setiap kelas menumpukan perhatian kepada guru masing-masing, dan saya percaya dalam memotivasi pelajar,” kata penolong kanan di SMK USJ12, Datin Suhailah Abdullah.

Sekolah-sekolah dalam gred A, B dan C dan SMK USJ12 adalah sekolah kelompok gred B di Selangor. Sekolah kelompok gred B perlu mempunyai purata gred 4 (atau lebih rendah) dalam keputusan PMR, SPM, dan STPM bagi tiga tahun berturut-turut, berbanding dengan sekolah dalam kelompok gred A yang perlu mengekalkan purata gred 3 (atau bawah).

Sekolah-sekolah kelompok dalam kategori gred B kebanyakannya adalah sekolah harian, yang telah wujud sejak lebih 100 tahun. Sekolah-sekolah ini termasuk sekolah-sekolah sukan, kebangsaan, agama dan vokasional. Menurut Jabatan Pelajaran Selangor, terdapat 25 lagi sekolah kebangsaan dalam senarai untuk dijadikan sekolah kelompok.

Guru-guru

Di SMK USJ12, para guru berusaha gigih untuk memastikan pelajar menunjukkan prestasi baik. “Dalam peperiksaan PMR baru-baru ini, kami menyaksikan sebilangan besar pelajar mencatatkan gred A dalam kesemua mata pelajaran. Para guru dan pelajar telah berusaha gigih untuk menghasilkan keputusan itu. Ibu bapa pelajar ini turut menyumbang kepada kejayaan anak mereka.

“Kami sangat bangga dengan pelajar kami,” kata Zaharah, yang akan bersara tidak lama lagi. Sebenarnya, 95.12 peratus daripada pelajar SMK USJ12 berjaya lulus dalam peperiksaan PMR 2012 berbanding 92.72 peratus pada tahun sebelumnya, yang jelas membuktikan bahawa dengan berkat usaha pasti membawa kejayaan. – Bernama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s