SURAT SIARAN URUSAN PEMANGKUAN GURU BESAR PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH (PPPS) DARI GRED DG41 KE GRED DG44 SECARA KHAS UNTUK PENYANDANG (KUP) TAHUN 2013


SURAT SIARAN URUSAN PEMANGKUAN GURU BESAR PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH (PPPS) DARI GRED DG41 KE GRED DG44 SECARA KHAS UNTUK PENYANDANG (KUP) TAHUN 2013

23 October 2013

 

Sukacita dimaklumkan Pemangkuan Guru Besar PPPS dari gred DG41 le gred DG44 secara Khas Untuk Penyandang (KUP)  bagi tahun 2013 di KPM bagi semua pegawai berikut:

 

3.1       Syarat-syarat Umum

3.1.1    Disahkan dalam perkhidmatan di atas Gred DG41;

3.1.2    Mencapai tahap prestasi yang ditetapkan berdasarkan LNPT tiga (3) tahun terakhir 2010, 2011 dan 2012;

3.1.3    Bebas daripada tindakan tatatertib;

3.1.4    Telah mengisytihar harta;

3.1.5    Lulus tapisan keutuhan SPRM;

3.1.6    Bebas daripada senarai Peminjam Tegar Institusi Pinjaman Pendidikan; dan

3.1.7    Diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan.

3.2       Syarat-syarat Khusus

3.2.1    Calon adalah dahulunya seorang PPPLD yang menyandang jawatan Guru Besar Gred DGA32/DGA34 dan telah dilantik sebagai PPPS Gred DG41 serta terus menyandang jawatan Guru Besar di sekolah rendah di atas Gred DG41 (KUP); dan

3.2.2    Calon hendaklah berada di atas jawatan Guru Besar tidak kurang dari tiga (3) tahun selepas dilantik ke skim PPPS Gred DG41 dan masih terus menyandang jawatan Guru Besar di sekolah rendah semasa urusan pemangkuan dilaksanakan.
 

Muat Turun
SURAT SIARAN URUSAN PEMANGKUAN GURU BESAR PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH (PPPS) DARI GRED DG41 KE GRED DG44 SECARA KHAS UNTUK PENYANDANG (KUP) TAHUN 2013
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s