KENYATAAN AKHBAR: HEBAHAN PENGUMUMAN TEMA UMUM MATA PELAJARAN SEJARAH 3 (1249/3) – CALON SEKOLAH DAN CALON PERSENDIRIAN BAGI PEPERIKSAAN SPM 2013


KENYATAAN AKHBAR: HEBAHAN PENGUMUMAN TEMA UMUM MATA PELAJARAN SEJARAH 3 (1249/3) – CALON SEKOLAH DAN CALON PERSENDIRIAN BAGI PEPERIKSAAN SPM 2013

01 November 2013

 

KENYATAAN AKHBAR

HEBAHAN PENGUMUMAN TEMA UMUM MATA PELAJARAN SEJARAH 3

(1249/3) – CALON SEKOLAH DAN CALON PERSENDIRIAN BAGI PEPERIKSAAN SPM 2013

 

Semua calon dikehendaki membaca dan meneliti tema umum berikut dan membuat persediaan awal sebelum hari peperiksaan:

Tema UMUM: Malaysia dan Kerjasama Antarabangsa

Sejak mencapai kemerdekaan Malaysia telah menyertai dan bergerak aktif dalam pertubuhan serantau.

Semua calon boleh membuat rujukan daripada pelbagai sumber yang berkaitan dengan tema umum yang diberi sebagai persediaan menjawab soalan bagi tugasan spesifik dalam Sejarah 1249/3.

Makluman lanjut mengenai arahan dan tema umum bagi kertas peperiksaan Sejarah 3 (1249/3) boleh dimuat turun di portal rasmi Lembaga Peperiksaan di alamat www.moe.gov.my/lp bagi membuat persediaan sebelum peperiksaan bertulis SPM 2013 dilaksanakan pada bulan November ini.

 

 

Lembaga Peperiksaan

Kementerian Pendidikan Malaysia

1 November 2013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s