URUSAN PEMANGKUAN GURU CEMERLANG DAN PENSYARAH CEMERLANG TAHUN 2014


URUSAN PEMANGKUAN GURU CEMERLANG DAN PENSYARAH CEMERLANG TAHUN 2014

31 March 2014

Surat Siaran dan Borang Permohonan bagi urusan pemangkuan ini boleh dimuat turun di halaman ini. Maklumat adalah seperti lampiran di bawah:

 

Muat Turun
SURAT SIARAN URUSAN PEMANGKUAN GURU CEMERLANG DAN PENSYARAH CEMERLANG TAHUN 2014
BORANG PERMOHONAN PENSYARAH CEMERLANG INSTITUT PENDIDIKAN GURU TAHUN 2014
BORANG PERMOHONAN GURU CEMERLANG DAN PENSYARAH CEMERLANG IAB/ KOLEJ MATRIKULASI/ ELTC DAN KOLEJ VOKASIONAL TAHUN 2014

SISTEM PENARAFAN KESELAMATAN SEKOLAH TAHUN 2014


SISTEM PENARAFAN KESELAMATAN SEKOLAH TAHUN 2014

31 March 2014

Sukacita dimaklumkan bahawa Penarafan Keselamatan Sekolah bagi Tahun 2014 boleh dibuat di Laman Web Rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia bermula 1 April 2014 (Selasa) di ruangan Aplikasi Berkala.

Sekian, terima kasih.

IKLAN KEKOSONGAN JAWATAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN GRED DG41 DI SEKOLAH INTEGRITI DAN SEKOLAH HENRY GURNEY


IKLAN KEKOSONGAN JAWATAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN GRED DG41 DI SEKOLAH INTEGRITI DAN SEKOLAH HENRY GURNEY

31 March 2014

Iklan Kekosongan Jawatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Gred DG41 di Sekolah Integriti dan Sekolah Henry Gurney

Sukacita dimaklumkan bahawa Bahagian Pendidikan Khas, Kementerian Pendidikan Malaysia mempelawa permohonan bagi mengisi jawatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Gred DG41 (PPP DG41) di Sekolah Integriti Kuching dan Sekolah Henry Gurney Keningau.

Maklumat lanjut sila rujuk lampiran di bawah:-

URUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN (TBBK) BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN(PPP) YANG MEMPUNYAI PENGALAMAN SEBAGAI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN LEPASAN DIPLOMA (PPPLD) DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM) CALON CICIR YANG BERKELAYAKAN TAHUN 2013


SURAT SIARAN

 

< Previous Top Next >

URUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN (TBBK) BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN(PPP) YANG MEMPUNYAI PENGALAMAN SEBAGAI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN LEPASAN DIPLOMA (PPPLD) DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM) CALON CICIR YANG BERKELAYAKAN TAHUN 2013

Kategori Surat Siaran
Bil 3
Tahun 2014
Jabatan Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
Fail URUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN (TBBK) BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN(PPP) YANG MEMPUNYAI PENGALAMAN SEBAGAI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN LEPASAN DIPLOMA (PPPLD) DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM) CALON CICIR YANG BERKELAYAKAN TAHUN 2013 
Tarikh 19 March 2014

URUSAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PPP) GRED DG29, DG32, DG34 DAN DG38 YANG MEMPEROLEHI IJAZAH SEMASA DALAM PERKHIDMATAN KE GRED DG42 DI KPM


URUSAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PPP) GRED DG29, DG32, DG34 DAN DG38 YANG MEMPEROLEHI IJAZAH SEMASA DALAM PERKHIDMATAN KE GRED DG42 DI KPM

26 March 2014

URUSAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PPP) GRED DG29, DG32, DG34 DAN DG38 YANG MEMPEROLEHI IJAZAH SEMASA DALAM PERKHIDMATAN KE GRED DG42 DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk

Sukacita dimaklumkan bahawa, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) akan melaksanakan urusan kenaikan pangkat PPP Gred DG29, DG32, DG34 dan DG38 yang memperolehi ijazah semasa dalam perkhidmatan ke Gred DG42. Mana-mana pegawai yang berminat hendaklah tersebut hendaklah mengemukakan permohonan yang lengkap melalui Ketua Jabatan untuk pertimbangan Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Pelajaran (LKPPP) di KPM bagi tujuan kenaikan pangkat tersebut.

Perlu diingatkan bahawa kenaikan pangkat oleh LKPPP ke Gred DG42 dan urusan lantikan ke DG41 oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP) adalah dua urusan yang berlainan. Mana-mana pegawai yangberminat bagi memohon bagi urusan kenaikan pangkat ke Gred DG42 tetapi pernah memohon ke SPP bagi urusan lantikan ke Gred DG41 perlu mengemukakan permohonan yang berasingan.

Sebarang permohonan perlu dikemukakan menerusi JPN / Bahagian masing-masing. Sebarang permohonan yang tidak dibuat menerusi JPN / Bahagian tidak akan diproses.

Keterangan lanjut sila rujuk pada lampiran Surat Makluman Kenaikan Pangkat ke DG42

Sekian.

 

Muat Turun
Surat Makluman Kenaikan Pangkat ke DG42
Lampiran A
Lampiran B
Lampiran C
Lampiran D
Lampiran E
Lampiran F

TAWARAN MENGHADIRI UJIAN KELAYAKAN CALON GURU (UKCG) BAGI CALON CEMERLANG SIJIL PELAJARAN MALAYSIA TAHUN 2013 (9A KE ATAS)


TAWARAN MENGHADIRI UJIAN KELAYAKAN CALON GURU (UKCG) BAGI CALON CEMERLANG SIJIL PELAJARAN MALAYSIA TAHUN 2013 (9A KE ATAS)

27 March 2014

 

TAWARAN MENGHADIRI UJIAN KELAYAKAN CALON GURU (UKCG) BAGI CALON CEMERLANG SIJIL PELAJARAN MALAYSIA TAHUN 2013 (9A KE ATAS) DENGAN MELAYARI LAMAN SESAWANG KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DI ALAMAT http://apps.moe.gov.my/smg/02/020002/spcg/semak_ukcg9a.cfm MULAI 25 MAC 2014 SEHINGGA 1 APRIL 2014.