Penambahbaikan aplikasi SPLG kepada SPL KPM


Penambahbaikan aplikasi SPLG kepada SPL KPM

Pihak Administrator sedang menaiktaraf aplikasi SPLG kepada SPL KPM.

SPL KPM kini boleh digunakan oleh kumpulan bukan Guru di KPM.

Penambahbaikan yang dilakukan melibatkan antaramuka pengguna khususnya modul SULDP dan Modul Individu.

Bahagian Pendidikan Guru, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia dan Bahagian Pengurusan Maklumat sedang dalam usaha untuk membangunkan Garis Panduan Penggunaan SPL KPM

Tarikh Notis : 24 Jun 2013

Sumber : http://apps1.moe.gov.my/splg/