Arahan YAB Perdana Menteri No. 1 Tahun 2009 mengenai Gerakan Pemantapan Keutuhan Sistem Pengurusan Pentadbiran Kerajaan Malaysia: Penubuhan Jawatankuasa Keutuhan Tadbir Urus di Kementerian Pelajaran Malaysia.


Arahan YAB Perdana Menteri No. 1 Tahun 2009 mengenai Gerakan Pemantapan Keutuhan Sistem Pengurusan Pentadbiran Kerajaan Malaysia: Penubuhan Jawatankuasa Keutuhan Tadbir Urus di Kementerian Pelajaran Malaysia.

  Arahan YAB Perdana Menteri No 1 Tahun 2009 dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Kementerian Pelajaran Malaysia Bil 1 Tahun 2010 boleh dimuatturun di bawah.