PERUBAHAN TEMPAT BICARA PROFESIONAL KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BIL.4 TAHUN 2012


PERUBAHAN TEMPAT BICARA PROFESIONAL KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BIL.4 TAHUN 2012

Dengan segala hormatnya surat Bahagian Pendidikan Guru KPM(BPG)9097/7/1/2 Jld.3(57) bertarikh 9 Mei 2012adalah dirujuk. Program yang dicadangkan di Bilik Seminar Aras 2, Blok E8, Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan telah dipindahkan seperti ketetapan di bawah :

Tarikh    : 25 Mei 2012 (Jumaat)
Masa     : 9.00 pagi hingga 11.00 pagi ( 8.45 pagi – pendaftaran )
Tempat : Bilik Seminar, Aras 5, Blok E13,
Bahagian Pendidikan Guru,
Kementerian Pelajaran Malaysia, Putrajaya.