Hari Mesra Pelanggan Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran


Hari Mesra Pelanggan Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran
Hari Mesra Pelanggan Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran akan diadakan di Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Melaka, Kilometer 9, Jalan Tun Kudu, Bukit Katil, 75450 Melaka pada 19 Mac 2012 (Isnin) dari pukul 9.30 pagi hingga 4.00 petang.

Anggota Perkhidmatan Pelajaran yang mempunyai pertanyaan mengenai urusan pelantikan dan perkhidmatan serta orang awam yang mempunyai pertanyaan mengenai urusan pengambilan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan, Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi dan Anggota Kumpulan Sokongan dijemput hadir.

Muat naik pada 3 Mac 2012