Permohonan Baru Bagi Biasiswa Kecil Persekutuan (BKP) dan Biasiswa Kelas Persediaan Universiti (BKPU) Tahun 2012


Permohonan Baru Bagi Biasiswa Kecil Persekutuan (BKP) dan Biasiswa Kelas Persediaan Universiti (BKPU) Tahun 2012

Perkara :
Permohonan Baru Biasiswa Kecil Persekutuan (BKP) dan Biasiswa Kelas Persediaan Universiti (BKPU) Tahun 2012 akan diadakan seperti tarikh di bawah :

1. Zon 1 (11 – 17 Jun 2012)
· Sabah, Sarawak, WP Labuan, Kelantan dan Terengganu

2. Zon 2 (18 – 24 Jun 2012)
· Selangor, Johor, Pahang, Melaka, WP Kuala Lumpur, WP Putrajaya dan Sekolah Berasrama Penuh (SBP)

3. Zon 3 (25 Jun – 1 Julai 2012)
· Perak, Pulau Pinang, Perlis, Kedah dan Negeri Sembilan

Pihak sekolah boleh mengakses ke sistem permohonan melalui alamat berikut : http://apps.moe.gov.my/biasiswa/ dengan menggunakan kod sekolah sebagai ID Pengguna. Sebarang permasalahan boleh berhubung dengan talian 03-8884 7083 / 7616 / 3692.

PERMOHONAN BARU BIASISWA KECIL PERSEKUTUAN (BKP) DAN BIASISWA KELAS PERSEDIAN UNIVERSITI (BKPU) 2012


PERMOHONAN BARU BIASISWA KECIL PERSEKUTUAN (BKP) DAN BIASISWA KELAS PERSEDIAN UNIVERSITI (BKPU) 2012

Pengumuman:

Permohonan baru Biasiswa Kecil Persekutuan (BKP) dan Biasiswa Kelas Persedian Universiti (BKPU) 2012 akan bermula seperti tarikh di bawah :

i) Zon 1(Sabah, Sarawak, WP Labuan, Kelantan, Terengganu)      :  23 hingga 29 April 2012
ii) Zon 2(Selangor, Johor, Pahang, Melaka, WP Kuala Lumpur, WP Putrajaya, Sekolah Berasrama Penuh)  :  30 April hingga 6 Mei 2012

iii) Zon 3 (Kedah, Perlis, Pulau Pinang, Perak, Negeri Sembilan)   : 7 hingga 13 Mei 2012

Sekolah-sekolah boleh mengakses ke sistem permohonan tersebut melalui http://apps.moe.gov.my/biasiswa/ .