Pindaan Tarikh Permohonan Baru Biasiswa BKP dan BKPU Tahun 2012


Pindaan Tarikh Permohonan Baru Biasiswa BKP dan BKPU Tahun 2012


Permohonan baru Biasiswa Kecil Persekutuan (BKP) dan Biasiswa Kelas Persedian Universiti (BKPU) Tahun 2012 telah ditunda ke tarikh yang akan dimaklumkan semula. Pihak Kementerian akan memaklumkan semula tarikh sebenar Sistem Permohonan Biasiswa akan dibuka.

PERMOHONAN BARU BIASISWA KECIL PERSEKUTUAN (BKP) DAN BIASISWA KELAS PERSEDIAN UNIVERSITI (BKPU) 2012


PERMOHONAN BARU BIASISWA KECIL PERSEKUTUAN (BKP) DAN BIASISWA KELAS PERSEDIAN UNIVERSITI (BKPU) 2012

Pengumuman:

Permohonan baru Biasiswa Kecil Persekutuan (BKP) dan Biasiswa Kelas Persedian Universiti (BKPU) 2012 akan bermula seperti tarikh di bawah :

i) Zon 1(Sabah, Sarawak, WP Labuan, Kelantan, Terengganu)      :  23 hingga 29 April 2012
ii) Zon 2(Selangor, Johor, Pahang, Melaka, WP Kuala Lumpur, WP Putrajaya, Sekolah Berasrama Penuh)  :  30 April hingga 6 Mei 2012

iii) Zon 3 (Kedah, Perlis, Pulau Pinang, Perak, Negeri Sembilan)   : 7 hingga 13 Mei 2012

Sekolah-sekolah boleh mengakses ke sistem permohonan tersebut melalui http://apps.moe.gov.my/biasiswa/ .