Makluman dan Peringatan Pengemaskinian Kursus Oleh Penganjur Kursus


Makluman dan Peringatan Pengemaskinian Kursus Oleh Penganjur Kursus

Semua kursus-kursus yang dianjurkan oleh Bahagian/ JPN/ PPD/ IPG/ KM/ BTPN/ PKG perlu dimasukkan menerusi modul SULDP oleh penganjur kursus.

Dipohon semua penganjur memasukkan maklumat kursus dan peserta dan mempastikan status kursus telah ‘Dilaksanakan’ bagi membolehkan pelaporan digital dikemaskini secara automatik.

Peserta kursus boleh melihat dan menyemak status kursus yang telah dihadiri menerusi modul Individu.

Daftar Kursus KKL hanya melibatkan kursus-kursus yang dianjurkan oleh organisasi luar dari KPM.

Tarikh Notis : 23 Julai 2013

Sumber : http://apps1.moe.gov.my/splg/