Pertandingan Ungkapan Bahasa Melalui Media Baharu


Pertandingan Ungkapan Bahasa Melalui Media Baharu

Pertandingan Ungkapan Bahasa Melalui Media Baharu dibuka pendaftarannya sekarang sehingga tarikh tutup pada 10 Disember 2012. Maklumat Lanjut
Syarat-syarat Penyertaan                                       

1.  Penyertaan terbuka kepada semua warga Kementerian Pelajaran
Malaysia (KPM) mengikut kategori yang berikut:
i.  Murid Sekolah Rendah
ii.  Murid Sekolah Menengah
iii.  Pendidik dan Bakal Pendidik
iv.  Pegawai dan Staf Sokongan Bahagian / JPN / PPD
2.  Tarikh penyertaan dibuka mulai 19/11/2012 hingga tarikh tutup
penyertaan pada 10/12/2012.
3.  Penyertaan adalah secara atas talian melalui Laman Sesawang KPM
atau Laman Sesawang IAB.
4.  Penyertaan adalah secara individu dan setiap peserta hanya boleh
menghantar satu (1) penyertaan sahaja.
5.  Ungkapan bahasa yang dicipta mestilah berdasarkan tema Bulan
Bahasa Kebangsaan 2012 iaitu “1Bahasa 1Bangsa 1Negara”.
6.  Ungkapan tersebut perlu mempunyai unsur-unsur falsafah, nilai-nilai
estetika, nilai-nilai murni dan berunsur pengajaran.
7.  Ungkapan bahasa yang disediakan tidak melebihi 12 patah perkataan
dan huraiannya pula tidak melebihi 100 patah perkataan.
8.  Setiap penyertaan mestilah hasil ciptaan sendiri dan jika terdapat
unsur-unsur plagiat penyertaan akan dibatalkan.
9.  Keputusan pertandingan akan diumumkan di Laman Sesawang KPM
dan Laman Sesawang IAB. Peserta yang berjaya akan dihubungi oleh
pihak urus setia.
10.  Keputusan panel hakim adalah muktamad.

** Pihak urus setia tidak dibenarkan menyertai pertandingan ini.


Hadiah yang ditawarkan

Hadiah berupa wang tunai dan sijil penyertaan untuk setiap kategori:
Tempat Pertama
Tempat Kedua
Tempat Ketiga
Saguhati (10 peserta)

ppt@iab.edu.my/mni

Pertandingan Nyanyian Lagu Irama Malaysia Sempena Sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan 2012


Pertandingan Nyanyian Lagu Irama Malaysia Sempena Sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan 2012

Pertandingan Nyanyian Lagu Irama Malaysia

Sempena Sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan 2012.

Syarat pertandingan serta borang penyertaan adalah seperti di bawah.