e-GTukar – Sistem Pertukaran Guru Secara Online – Keputusan Pertukaran


e-GTukar – Sistem Pertukaran Guru Secara Online – Keputusan Pertukaran

Keputusan Pertukaran Guru Antara Bahagian / Antara Negeri, Antara Daerah dan Dalam Daerah bagi sesi Jun 2013 adalah ditangguhkan pada suatu masa yang akan diberitahu kelak. KPM sedang menyelaras pertukaran guru bersekali dengan pengisian penempatan guru baharu bagi mengelakkan masalah kekurangan guru yang boleh mengganggu pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di sekolah.

Segala kesulitan yang dihadapi amatlah dikesali.

Sekian dimaklumkan.

Sumber: http://apps.moe.gov.my/epgo/