Kursus Pembangunan Kompetensi Pembangunan Profesionalisme Berterusan (PPB) Tahun 2014


Kursus Pembangunan Kompetensi
Pembangunan Profesionalisme Berterusan (PPB)
Tahun 2014

 

Maklumat lanjut : http://apps.moe.gov.my/abpg/BpgOnline/

PENGENALAN
Sila Baca Untuk Keterangan Lanjut berkaitan Program

 

PENGENALAN PROGRAM

 • Peningkatan Kompetensi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan
 • Perubahan pesat dalam bidang pendidikan serta gelombang globalisasi
 • Anjakan Keempat PPPM mentransformasikan profesion keguruan menjadi profesion pilihan
 • PPB menuntut pelaksanaan berdasarkan trend semasa bukannya konvensional
 • Penglibatan PPP secara formal dan tidak formal dalam aktiviti keilmuan secara berterusan sepanjang kerjaya untuk peningkatan pengetahuan, kemahiran, kepakaran dan amalan nilai serta ciri-ciri lain bagi meningkatkan kualiti pendidikan abad ke-21

Matlamat dan Objektif:-

 • Membolehkan PPP membangunkan kompetensi dan potensi ke arah peningkatan kualiti peribadi dan kecemerlangan penyampaian perkhidmatan

Kumpulan Sasaran :-

Kursus adalah ditawarkan kepada kumpulan sasaran berikut:

Bil Kod Kumpulan Kumpulan Guru Gred Tahun Lantikan Gred Semasa Buka Permohonan
(Permohonan Online)
Bulan Pelaksanaan Catatan
1 41SR0910 Guru Akademik Sekolah Rendah PPS DG41 2009, 2010 Januari Mac – Oktober
2 41SM091011 Guru Akademik Sekolah Menengah PPS DG41 2009, 2010 dan 2011 Januari Mac – Oktober
3 41SGBK091011 Guru Bimbingan dan kaunseling Sepenuh Masa SR dan SM PPS DG41 2009, 2010 dan 2011 Januari Mac – Oktober
4 41SRXPPLD10 Guru Akademik Sekolah Rendah (X-PPLD) PPS DG41 2010 Januari Mac – Oktober
5 41JS091011 Guru Jurulatih Sukan dan Jurulatih Seni PPS DG41 2009, 2010 dan 2011 Januari Mac – Oktober Khas Sekolah Sukan dan Sekolah Seni
6 44SR1112 Guru Akademik Sekolah Rendah PPS DG44 2011 dan 2012 Mei Jun- Oktober
7 44SM1112 Guru Akademik Sekolah Menengah PPS DG44 2011 dan 2012 Mei Jun – Oktober

Kursus ini juga hanya ditawarkan kepada kumpulan Guru Akademik/ Guru Kaunseling/ Jurulatih Sukan dan Seni sahaja.

Bagi kumpulan pengurusan (Pegawai di PPD/ JPN/ Guru Besar) adalah tidak termasuk dalam kumpulan ini.

 

TATACARA PERMOHONAN
  1. Pemohonan boleh dibuat secara online dengan melayari url http://apps.moe.gov.my/abpg/BpgOnline

  2. Permohonan secara individu atau menerusi JPN boleh dibuat mulai 1 Februari 2014 hingga 28 Februari 2014.
  1. Ketua Jabatan perlu membuat pengesahan permohonan kursus bermula 1 Mac 2014 hingga 8 Mac 2014 melalui aplikasi yang akan dimaklumkan dan perlu dicetak sebagai rekod.
  1. Calon perlu mencetak borang permohonan yang telah diisi dan mendapatkan perakuan Ketua Jabatan untuk disimpan sebagai rekod permohonan.
  1. Keputusan tawaran kursus akan dimaklumkan melalui sistem pesanan ringkas (sms) dan surat tawaran perlu dicetak melalui aplikasi yang akan dimaklumkan.
  1. Surat tawaran yang telah dicetak perlu dikemukakan kepada Ketua Jabatan untuk pelepasan mengikuti kursus.
 1. Calon perlu membawa bersama salinan kad pengenalan, Sijil/Diploma Perguruan, Sijil Akademik dan Surat Pengesahan Jawatan yang telah disahkan, serta surat tawaran yang telah dicetak dan disahkan oleh Ketua Jabatan masing-masing semasa menghadiri kursus.