Penempatan Guru Interim Lepasan PISMP, B.Ed. Tesl dan IPTA ke SJKC dan SJKT mulai 16 Januari 2013.


Penempatan Guru Interim Lepasan PISMP, B.Ed. Tesl dan IPTA ke SJKC dan SJKT mulai 16 Januari 2013.

16 January 2013

Penempatan Guru Interim Lepasan PISMP, B.Ed. Tesl dan IPTA ke SJKC dan SJKT mulai 16 Januari 2013.

Calon yang tersenarai boleh merujuk Jabatan Pelajaran Negeri yang berkenaan untuk urusan penempatan Sekolah.

Sila Rujuk Lampiran yang disertakan untuk senarai penempatan

 

Muat Turun
Penempatan Guru Interim Lepasan PISMP, B.Ed. Tesl dan IPTA ke SJKC dan SJKT