PENYERTAAN PERTANDINGAN JAPAN PRIZE 2013 : INTERNATIONAL CONTEST FOR EDUCATIONAL MEDIA


PENYERTAAN PERTANDINGAN JAPAN PRIZE 2013 : INTERNATIONAL CONTEST FOR EDUCATIONAL MEDIA

17 May 2013

Pertandingan ini berrmula sejak dari tahun 1965 dengan tujuan untuk menggalakkan pencapaian dan keberkesanan pendidikan melalui penggunaan media video, rancangan televisyen, filem, laman web, permainan elektronik dan medium audio visual interaktif yang lain.

 

Sehubungan dengan itu, semua sekolah digalakkan untuk menyertai pertandingan ini dan maklumat lanjut berkenaan pertandingan tersebut boleh didapati melalui laman webwww.nhk.or.jp/jp-prize/english/index.html dan sejarah pertandingan ini boleh didapati melalui laman web www.nhk.or.jp/jp-prize/pdf/past/JP2012.pdf. Tarikh tutup penyertaan pertandingan ini adalah pada 30 Jun 2013.