Kursus Diploma Perguruan Malaysia Kursus Dalam Cuti (KDPM-KDC-SABK) dan Kursus Perguruan Lepas Ijazah Kursus Dalam Cuti (KPLI-KDC-SABK)


Kursus Diploma Perguruan Malaysia Kursus Dalam Cuti (KDPM-KDC-SABK) dan Kursus Perguruan Lepas Ijazah Kursus Dalam Cuti (KPLI-KDC-SABK)

Adalah dimaklumkan bahawa KDPM-KDC-SABK dan KPLI-KDC-SABK Ambilan Jun 2012 untuk Guru-guru Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) yang dilantik secara kontrak di bawah kelolaan Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) akan dijalankan mengikut ketetapan berikut :

 

Tarikh Mendaftar  : 4 Jun 2012
Masa Mendaftar : 8.30 pagi – 10.30 pagi
Tempoh Kursus : KPLI – 18 Bulan
: KDPM KDC – 3 Tahun 6 Bulan
Mod Kursus : Kursus Dalam Cuti (KDC)
Sila hubungi Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pelajaran Negeri masing-masing untuk semakan nama dan tempat kursus yang ditawarkan.

1. JPN Perlis (En.Ahmad Nordin bin Awang)
2. JPN Kedah (En. Nazri bin Hamid)
3. JPN Pulau Pinang (En.Suhaimi Osman)
4. JPN Perak (En. Wan Salahuddin)
5. JPN Selangor (En. Abd Najeh bin Asmuin)
6. JPN Negeri Sembilan (En. Adnan bin Abdul Hamid)
7. JPN Melaka (En. Ridzuan)
8. JPN Pahang (En. Hasdan bin Hasan)
9. JPN Kelantan (En. Azlisham)
10. JPN Johor (En. Lokmanulhakim)
11. JPN Terengganu (En. Awang bin Sulong)
12. JPN Sarawak (Puan Julia)
13. JPN Sabah (En. Suffian Jasmani@ Amran)
14. JPN Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (En. Suhaimi bin Mustafa)

Kursus Diploma Perguruan Malaysia Kursus Dalam Cuti (KDPM-KDC-SABK) dan Kursus Perguruan Lepas Ijazah Kursus Dalam Cuti (KPLI-KDC-SABK)


Kursus Diploma Perguruan Malaysia Kursus Dalam Cuti (KDPM-KDC-SABK) dan Kursus Perguruan Lepas Ijazah Kursus Dalam Cuti (KPLI-KDC-SABK)

Adalah dimaklumkan bahawa KDPM-KDC-SABK dan KPLI-KDC-SABK Ambilan Jun 2012 untuk Guru-guru Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) yang dilantik secara kontrak di bawah kelolaan Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) akan dijalankan mengikut ketetapan berikut :

Tarikh Mendaftar : 4 Jun 2012
Masa Mendaftar   : 8.30 pagi – 10.30 pagi
Tempoh Kursus   : 18 Bulan
Mod Kursus          : Kursus Dalam Cuti (KDC)

Sila hubungi Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pelajaran Negeri masing-masing untuk semakan nama dan tempat kursus yang ditawarkan

1. JPN Perlis (En.Ahmad Nordin bin Awang)
2. JPN Kedah (En. Nazri bin Hamid)
3. JPN Pulau Pinang (En.Suhaimi Osman)
4. JPN Perak (En. Wan Salahuddin)
5. JPN Selangor (En. Abd Najeh bin Asmuin)
6. JPN Negeri Sembilan (En. Adnan bin Abdul Hamid)
7. JPN Melaka (En. Ridzuan)
8. JPN Pahang (En. Hasdan bin Hasan)
9. JPN Kelantan (En. Azlisham)
10. JPN Johor (En. Lokmanulhakim)
11. JPN Terengganu (En. Awang bin Sulong)
12. JPN Sarawak (Puan Julia)
13. JPN Sabah (En. Suffian Jasmani@ Amran)
14. JPN Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (En. Suhaimi bin Mustafa)