Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3/2012 : Kaedah Pemberian Anjakan Gaji Berdasarkan Jadual Gaji Minimum-Maksimum


Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3/2012

E-mailCetakPDF

11 MEI 2012

Kaedah Pemberian Anjakan Gaji Berdasarkan Jadual Gaji Minimum-Maksimum

 

Surat Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan memaklumkan kaedah
pemberian Anjakan Gaji berdasarkan Jadual Gaji Minimum-Maksimum
(JGMM) kepada pegawai yang telah melepasi tahap kompetensi pada Aras IV
dalam Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) dan diluluskan pemberian Anjakan
Gaji oleh Panel Pembangunan Sumber Manusia (PPSM).

Muat Turun: Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3/2012