Surat Edaran: JPA.BK(S)134/2/8 Jld.2(7) Kaedah Pengiraan Elaun Pemangkuan Berikutan Pelaksanaan Jadual Gaji Minimum – Maksimum Di Bawah Sistem Saraan Malaysia


Surat Edaran: JPA.BK(S)134/2/8 Jld.2(7)

E-mailCetakPDF

17 MEI 2012

Kaedah Pengiraan Elaun Pemangkuan Berikutan Pelaksanaan Jadual Gaji Minimum – Maksimum Di Bawah Sistem Saraan Malaysia

Muat Turun: Surat Edaran: JPA.BK(S)134/2/8 Jld.2(7)