KAJIAN SEMULA SISTEM PENDIDIKAN NEGARA: DIALOG NASIONAL PENDIDIKAN NEGARA 2012 (Melaka & Negeri Sembilan)


KAJIAN SEMULA SISTEM PENDIDIKAN NEGARA: DIALOG NASIONAL PENDIDIKAN NEGARA 2012 (Melaka & Negeri Sembilan)


Kerajaan telah menetapkan sasaran menjadikan Malaysia sebuah negara maju berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020.  Cabaran utama merealisasikan hasrat tersebut ialah keupayaan negara menghasilkan modal insan unggul melalui sistem pendidikan yang berkualiti.  Dialog Nasional Pendidikan Negara 2012 merupakan wadah bagi perkongsian idea dan lontaran pandangan semua lapisan masyarakat yang dapat dijadikan input kepada Kementerian Pelajaran Malaysia dalam menyediakan Pelan Pembangunan Pendidikan.  Sehubungan itu, orang ramai adalah dijemput untuk mengemukakan idea dan pandangan kearah transformasi pendidikan negara di Dialog Nasional Pendidikan Negara 2012 yang akan diadakan seperti berikut:-

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai latarbelakang Kajian Semula Pendidikan dan Jadual Sesi Dialog Nasional Pendidikan Negara 2012, sila muat turun fail-fail di bawah.

Latarbelakang Kajian Semula Pendidikan

Jadual Sesi Dialog Pendidikan Negara 2012