KEPUTUSAN TEMU DUGA JAWATAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH (PPPS) GRED DG41 – SPP


KEPUTUSAN TEMU DUGA JAWATAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH (PPPS) GRED DG41

Keputusan temu duga jawatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (PPPS) Gred DG41 bagi opsyen Bahasa Arab, Sains Pertanian, Sejarah, Sains Komputer/Teknologi Maklumat, Ekonomi Rumah Tangga dan Lukisan Kejuruteraan boleh disemak di sini mulai 17 April 2012. Bagi calon yang berjaya dalam urusan tersebut akan menerima surat tawaran pelantikan daripada Suruhanjaya ini.

– Muat naik pada 17 April 2012