PEMAKLUMAN PEMBATALAN JADUAL TEMU DUGA KEPADA LEPASAN PROGRAM PERGURUAN SECARA KURSUS DALAM CUTI DI INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA (IPGM) TAMAT PENGAJIAN MEI DAN JUN 2012 – SPP


PEMAKLUMAN PEMBATALAN JADUAL TEMU DUGA KEPADA LEPASAN PROGRAM PERGURUAN SECARA KURSUS DALAM CUTI DI INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA (IPGM) TAMAT PENGAJIAN MEI DAN JUN 2012

Dimaklumkan pihak Suruhanjaya telah bersetuju untuk membatalkan tarikh temu duga yang dijadualkan pada 11, 12 dan 13 Julai 2012, disebabkan bertembung dengan tarikh konvokesyen calon di IPGM. Tarikh temu duga calon terlibat akan disusun semula dan akan dipaparkan di portal Suruhanjaya kelak.