Pertandingan Nyanyian Lagu Irama Malaysia Sempena Sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan 2012


Pertandingan Nyanyian Lagu Irama Malaysia Sempena Sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan 2012

Pertandingan Nyanyian Lagu Irama Malaysia

Sempena Sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan 2012.

Syarat pertandingan serta borang penyertaan adalah seperti di bawah.