LANTIKAN GURU SANDARAN TERLATIH DAN GURU SANDARAN TIDAK TERLATIH


LANTIKAN GURU SANDARAN TERLATIH DAN GURU SANDARAN TIDAK TERLATIH

Dimaklumkan bahawa mulai tahun 2012, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) tidak membuat pelantikan baru Guru Sandaran Terlatih (GST) dan Guru Sandaran Tidak Terlatih (GSTT) untuk berkhidmat di KPM. Prosedur pelantikan guru adlaah melalui kaedah pelantikan secara tetap selepas calon lulus urusan temuduga jawatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Gred DG41 oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP) dan pelantikan adalah berdasarkan keperluan pengiisian serta kekosongan jawatan.