LINUS – SARINGAN LINUS KOHORT 1 & KOHORT 3


LINUS –¬†SARINGAN LINUS KOHORT 1 & KOHORT 3

SARINGAN LINUS KOHORT 1 & KOHORT 3
PERHATIAN :

PENGISIAN DATA MURID SARINGAN LINUS
SARINGAN 8 DAN SARINGAN 2, 2012
Tarikh pengisian data murid bagi saringan LINUS bermula dari
23 JULAI 2012
HINGGA
03 OGOS 2012

*** semua sekolah mesti kemaskini data murid walaupun semua murid telah di ALIRAN PERDANA

Maklumat lanjut lawat http://nkra.moe.gov.my/