Festival Nasyid Sekolah-Sekolah (FNSS) KPM Peringkat Kebangsaan Kali Ke-8 Tahun 2012


Festival Nasyid Sekolah-Sekolah (FNSS) KPM Peringkat Kebangsaan Kali Ke-8 Tahun 2012

Festival Nasyid Sekolah-Sekolah (FNSS) KPM
Peringkat Kebangsaan Kali Ke-8 Tahun 2012

25 Hingga 28 Jun 2012

Auditorium
Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara
Kelantan