Pandangan dan maklumbalas mengenai cadangan penggunaan perkakasan ICT termasuk telefon bimbit di kalangan murid-murid sekolah


Pandangan dan maklumbalas mengenai cadangan penggunaan perkakasan ICT termasuk telefon bimbit di kalangan murid-murid sekolah

Mesyuarat Jawatankuasa Induk Menangani Gejala Disiplin Murid, Kementerian Pelajaran Malaysia yang dipengerusikan oleh YB Datuk Ir. Dr. Wee Ka Siong, Timbalan Menteri Pelajaran 1 telah meneliti draf Peraturan-Peraturan Pendidikan (Disiplin Murid) 2012 yang digubal di bawah Akta Pendidikan 1996 bagi menggantikan Peraturan-Peraturan Pelajaran (Disiplin Sekolah) 1959 yang digubal di bawah Ordinan Pelajaran 1957.

Beberapa peraturan baru telah dibincang seperti cadangan untuk membenarkan murid membawa dan mengguna perkakasan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) termasuk telefon bimbit. Cadangan kebenaran ini perlu mematuhi syarat dan peraturan yang akan ditetapkan.

Mohon orang ramai mengemukakan pandangan dan maklumbalas mengenai cadangan penggunaan perkakasan ICT termasuk telefon bimbit di kalangan murid-murid sekolah menerusi saluran-saluran berikut:-

(1) Khidmat Pelanggan KPM (KPKPM) – Telefon: 03-7723 7070 atau e-mel kpkpm@moe.gov.my
(2) Facebook KPM – Official: Kementerian Pelajaran Malaysia
(3) Twitter KPM – @1KemPelajaran