PELAKSANAAN ARAHAN POTONGAN GAJI TERHADAP PEMINJAM – PINJAMAN PELAJARAN DI BAWAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


PELAKSANAAN ARAHAN POTONGAN GAJI TERHADAP PEMINJAM – PINJAMAN PELAJARAN DI BAWAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

13 May 2013

Sukacita dipanjangkan surat mengenai Pelaksanaan Arahan Potongan Gaji Terhadap Pinjaman-Pinjaman Pelajaran di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia
rujukan KPM.BT800-1/17 (28) bertarikh 10 Mei 2013 yang telah ditandatangani oleh Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran Malaysia untuk hebahan/tindakan
semua Ketua Bahagian Kementerian Pelajaran Malaysia, Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri, Pegawai Pelajaran Daerah, Pengarah Kolej Matrikulasi,
Pengarah lnstitut Pendidikan Guru serta Pengetua dan Guru Besar.

 

Muat Turun
Surat Siaran