PEMAKLUMAN JADUAL TEMU DUGA KEPADA LEPASAN PROGRAM PERGURUAN SECARA KURSUS DALAM CUTI DI INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA (IPGM) TAMAT PENGAJIAN MEI DAN JUN 2012 – SPP


PEMAKLUMAN JADUAL TEMU DUGA KEPADA LEPASAN PROGRAM PERGURUAN SECARA KURSUS DALAM CUTI DI INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA (IPGM) TAMAT PENGAJIAN MEI DAN JUN 2012

Dimaklumkan temu duga ke jawatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Gred DG41 dan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma Gred DGA29 bagi lepasan program perguruan secara Kursus Dalam Cuti (KDC) di IPGM yang tamat pengajian pada Mei dan Jun 2012 akan diadakan secara berperingkat mulai 2 Julai 2012. Program perguruan yang terlibat adalah seperti yang berikut:

a)Kursus Perguruan Lepas Ijazah KDC

– Pengajian Cina

– Pengajian Tamil

– Pendidikan Khas

b)Kursus Diploma Perguruan Malaysia KDC
– Pengajian Cina

– Pengajian Tamil

c)Kursus Diploma Perguruan Malaysia KDC Sekolah Agama Bantuan Kerajaan

– Bahasa Melayu

– Pendidikan Islam

– Perdagangan

– Matematik

Calon yang terlibat boleh menyemak tarikh dan tempat temu duga di sini, 2 Julai 2012, 3 Julai 2012, 4 Julai 2012, 5 Julai 2012 dan 6 Julai 2012 . Senarai dokumen temu duga yang PERLU dibawa oleh calon semasa sesi temu duga boleh disemak di sini.

Muat naik pada 21 Jun 2012