Pengesahan Maklumat Bagi Pelatih Institut Pendidikan Guru Malaysia Yang Ditemu Duga Ke Jawatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Gred DG41 Yang Tamat Pengajian Pada November 2011


Pengesahan Maklumat Bagi Pelatih Institut Pendidikan Guru Malaysia Yang Ditemu Duga Ke Jawatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Gred DG41 Yang Tamat Pengajian Pada November 2011

Bagi mereka yang ditemu duga pada 14 Р18 November dan 30 November Р23 Disember 2011, adalah dipohon untuk mengesahkan maklumat secara atas talian dengan mendaftar akaun baru dan mengemaskini maklumat anda dihttp://anggerik.spp.gov.my:7778/online/borang . Anda dipohon berbuat demikian selewat-lewatnya pada 26 Disember 2011. Sebarang pertanyaan sila hubungi 03-8871 7330.