PERMOHONAN BARU BIASISWA KECIL PERSEKUTUAN (BKP) DAN BIASISWA KELAS PERSEDIAN UNIVERSITI (BKPU) 2012


PERMOHONAN BARU BIASISWA KECIL PERSEKUTUAN (BKP) DAN BIASISWA KELAS PERSEDIAN UNIVERSITI (BKPU) 2012

Pengumuman:

Permohonan baru Biasiswa Kecil Persekutuan (BKP) dan Biasiswa Kelas Persedian Universiti (BKPU) 2012 akan bermula seperti tarikh di bawah :

i) Zon 1(Sabah, Sarawak, WP Labuan, Kelantan, Terengganu)      :  23 hingga 29 April 2012
ii) Zon 2(Selangor, Johor, Pahang, Melaka, WP Kuala Lumpur, WP Putrajaya, Sekolah Berasrama Penuh)  :  30 April hingga 6 Mei 2012

iii) Zon 3 (Kedah, Perlis, Pulau Pinang, Perak, Negeri Sembilan)   : 7 hingga 13 Mei 2012

Sekolah-sekolah boleh mengakses ke sistem permohonan tersebut melalui http://apps.moe.gov.my/biasiswa/ .