PERMOHONAN ELAUN MURID BERKEPERLUAN KHAS BAGI MURID DALAM KATEGORI ORANG KURANG UPAYA(OKU) TAHUN 2012


PERMOHONAN ELAUN MURID BERKEPERLUAN KHAS BAGI MURID DALAM KATEGORI ORANG KURANG UPAYA(OKU) TAHUN 2012

Permohonan boleh diakses oleh sekolah melalui laman sesawang http://apps.moe.gov.my/sisoku/  mulai 18 Januari 2012.

Tempoh permohonan dibuka:    18 – 31 Januari 2012.

Sebarang pertanyaan berhubung dengan permohonan ini bolehlah diajukan kepada nombor talian

seperti berikut:
Bahagian Pendidikan Khas:  03 – 8884 9152 /03-8884 9186
Bahagian Kewangan            :  03 –  8884 7081/ 03-8884 7
506 / 03-8884 7616