PERMOHONAN MENGIKUTI DIPLOMA ANTARABANGSA PENDIDIKAN JASMANI DAN KEJURULATIHAN SUKAN 2013


PERMOHONAN MENGIKUTI DIPLOMA ANTARABANGSA PENDIDIKAN JASMANI DAN KEJURULATIHAN SUKAN 2013

02 October 2013

Permohonan mengikuti Diploma Antarabangsa Pendidikan Jasmani Dan Kejurulatihan Sukan (DAPJKS) tahun 2013  boleh dilayari melalui http://apps.moe.gov.my/abpg/kdp2013.   Pemohon yang telah mengisi maklumat permohonan dikehendaki membuat pengesahan status penyertaan DAPJKS pada atau sebelum 5 Oktober 2013 di laman web di atas.

Semakan keputusan tawaran boleh dibuat mulai 11 Oktober 2013 di http://www.moe.gov.my

PERMOHONAN MENGIKUTI DIPLOMA ANTARABANGSA PENDIDIKAN JASMANI DAN KEJURULATIHAN SUKAN 2013


PERMOHONAN MENGIKUTI DIPLOMA ANTARABANGSA PENDIDIKAN JASMANI DAN KEJURULATIHAN SUKAN 2013

22 July 2013
Permohonan mengikuti Diploma Antarabangsa Pendidikan Jasmani Dan Kejurulatihan Sukan 2013 boleh dilayari melaluihttp://apps.moe.gov.my/abpg/kdp2013 . Untuk makluman, tarikh pelaksanaan Diploma Antarabangsa Pendidikan Jasmani dan Kejurulatihan Sukan telah dipinda kepada 21 Oktober 2013 hingga 18 Disember 2013. Sebarang perubahan akan dimaklumkan dari semasa ke semasa.