PERMOHONAN SBT 2013 – KNRA


PERMOHONAN SBT 2013
PERHATIAN KEPADA GURU BESAR

 

PERMOHONAN PENGIKTIRAFAN SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI (SBT) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA.

Semua SEKOLAH RENDAH dalam Band Satu (1), kecuali yang telah diiktiraf sebagai SBT, WAJIB mengisi Borang Pencalonan SBT menerusi Portal NKRA Pendidikan.

Borang Pencalonan boleh diakses melalui 

mulai 16 JANUARI 2013.

Sila gunakan IDPengguna : PGB<kodsekolah>.

Tarikh tutup pencalonan adalah pada jam 12.00 malam 8 FEBRUARI 2013