Bulan Bahasa Kebangsaan: Martabatkan Bahasa Kebangsaan Kita


Bulan Bahasa Kebangsaan: Martabatkan Bahasa Kebangsaan Kita

Pengenalan

– BULAN BAHASA KEBANGSAAN (BBK) merupakan salah satu acara tahunan negara bagi memperkasakan bahasa kebangsaan.
– Suatu gerakan besar-besaran di seluruh negara yang melibatkan semua lapisan masyarakat.
– Kegiatan-kegiatan khusus BBK dilaksanakan di seluruh negara pada bulan Oktober.
– Tahun 2012 merupakan tahun ke-14 program ini diadakan.

Matlamat

– Menyerlahkan fungsi serta peranan bahasa kebangsaan sebagai salah satu tonggak pembinaan citra serta jati diri bangsa dan negara;
– Mempersegar kecintaan dan kemegahan terhadap bahasa kebangsaan;
– Mengeratkan dan memperkukuh perpaduan bangsa menerusi kegiatan kebahasaan dan kesusasteraan.

Sumber: Dewan Bahasa dan Pustaka