PINDAAN KEPADA LAMPIRAN SURAT SIARAN KPM BILANGAN 24 TAHUN 2013 : PENGGAL PERSEKOLAHAN, CUTI PERISTIWA DAN CUTI BERGANTI TAHUN 2014 BAGI SEKOLAH KERAJAAN DAN SEKOLAH BANTUAN KERAJAAN


SURAT SIARAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BILANGAN 25 TAHUN 2013

Kategori Surat Siaran
Bil 25
Tahun 2013
Jabatan Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
Fail PINDAAN KEPADA LAMPIRAN SURAT SIARAN KPM BILANGAN 24 TAHUN 2013 : PENGGAL PERSEKOLAHAN, CUTI PERISTIWA DAN CUTI BERGANTI TAHUN 2014 BAGI SEKOLAH KERAJAAN DAN SEKOLAH BANTUAN KERAJAAN
Tarikh 31 December 2013