PINDAAN KEPADA SURAT PEKELILING KEWANGAN (SPK) BILANGAN 1 TAHUN 2004 – KADAR-KADAR KERAIAN RASMI BAGI AGENSI DI BAWAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


PINDAAN KEPADA SURAT PEKELILING KEWANGAN (SPK) BILANGAN 1 TAHUN 2004 – KADAR-KADAR KERAIAN RASMI BAGI AGENSI DI BAWAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Kategori Pekeliling Kewangan
Bil 1
Tahun 2013
Jabatan Bahagian Kewangan
Fail Pindaan Kepada Surat Pekeliling Kewangan (SPK) Bilangan 1 Tahun 2004 – Kadar-kadar Keraian Rasmi Bagi Agensi di Bawah Kementerian Pendidikan Malaysia
Tarikh 20 August 2013